Archiv aktualit

4.4.14

V minulých letech mohli majitelé bytových domů v sídlištní části Staré Role čerpat dotace na rekonstrukce svých domů až do výše 40% nákladů...

3.4.14

Po třech letech trpělivé práce, bezpočtu jednání a přesvědčování vstoupila do projednání ve sněmovně novela, která umožní nejen...

3.4.14

Město Karlovy Vary uspělo se žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 2.1 - zlepšení kvality ovzduší se...

29.3.14

Proslulý "Kamenolom" zdobí sousedství dvou dominant Karlových Varů, Vřídelní kolonády a barokního kostela sv. Maří Magdaleny, národní...

28.3.14

Jaké jsou zásadní problémy Karlových Varů očima mladých a jakým směrem se má město vyvíjet? Odpovědi na tyto otázky hledalo první...

26.11.13

Navrhovaný způsob řešení je zachycen v níže uvedeném výkresu situace a popsán v přiložené technické zprávě. Podstatou úprav je obnova...

20.9.13

GENEREL BEZBARIÉROVÝCH TRAS A BEZBARIÉROVÉ DOPRAVY PRO ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY ZÁKLADNÍ ÚDAJE Jedná se o koncepční...

10.9.13

Po ulici Na Vyhlídce přikročilo letos na podzim město k rekonstrukci další významné komunikace, ulice Prašné a části ulice Vítězné. Ty...

26.7.13

Zadáním soutěže bylo vyřešit budoucí rozvoj širšího centra města na pomezí Tuhnic, Rybář, Drahovic a obchodně-správního centra, vymezeného...

3.7.13

Posláním Asociace měst pro cyklisty je spojit města podporující cyklistickou dopravu pod hlavičkou právního subjektu a společně tak...

3.6.13

Trasa cyklostezky je nevyhnutelně dána již existujícími úseky, na které navazuje. Cílem je vyvést cyklistickou dopravu a pěší z mimořádně...

29.5.13

V rámci Integrovaného plánu rozvoje města Karlovy Vary (IPRM IOP Karlovy Vary - Stará Role) bylo možné v programovém období 2007...

4.4.13

Rada města Karlovy Vary schválila dne 2.4.2013 výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na pořízení...

21.3.13

Předmětem stavby „Karlovy Vary, revitalizace oblasti kolem Hlávkovy ulice“ je rekonstrukce ulic Smetanova a Hlávkova v Karlových...

19.3.13

Urbanistická studie rekonstrukce ulic Hynaisova, Moravská a náměstí Svobody je vypracována jako první stupeň projektové dokumentace, na...

19.3.13

Statutární město Karlovy Vary pořizuje územní studii - generel bezbariérových tras a bezbariérové dopravy na svém území. Studie má sloužit...

12.3.13

Počátkem března začala rekonstrukce zbývající části ulice Na Vyhlídce. Zhotovitelem je Sdružení Karlovy Vary – EKOSTAVBY – Froněk (sdružení...

6.3.13

Návrh se zabývá regulací výstavby v lázeňském a obchodně-správním centru Karlových Varů. Ta je regulována již územním plánem města - ten...

6.2.13

Statutární město Karlovy Vary jako zadavatel  v y h l á s i l o  ke dni 30. ledna 2013 podle Soutěžního řádu České komory...

1.2.13

Statutární město Karlovy Vary vyhlašuje od 3. 1. 2013 výzvu k podávání žádostí o podporu. Žádosti lze podat do 29. 3. ...

4.1.13

Od 1. ledna vstoupilo v účinnost Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Karlovy Vary a Statutu lázeňského místa Karlovy Vary č. 321/...