Křesadlo

Nominujte dobrovolníky na cenu Křesadlo

Mateřské centrum Karlovy Vary, z.s. ve spolupráci s Regionálním dobrovolnickým centrem Instand, vyhlašuje již 12. ročník ceny Křesadlo v Karlovarském kraji.

Cena je určena dobrovolníkům, kteří svůj volný čas a energii věnují ve prospěch jiných. Nominovaným dobrovolníkem může být například člověk, který nezištně pomáhá s nákupem, s doučováním, je psychickou podporou pro někoho ve složité situaci, třeba i v době aktuální pandemie.

Návrhy mohou občané či organizace zasílat nejpozději do 7. března 2021 na email:  kresadlo@instand.cz, či na adresu: Regionální dobrovolnické centrum Instand, Stará Kysibelská 602/45, 360 01 Karlovy Vary.

Podrobnosti a formulář nominace najdete v přiložených dokumentech.

Více info na www.materske-centrum.cz, www.instand.cz