Obec Stružná

Územní plán obce Stružná vydalo Zastupitelstvo obce Stružná 20. 12. 2012 a účinnosti nabyl 13. 1. 2013

Oficiální web obce Stružná

The person responsible for this page is: Marcela Giertlová

Last update: 18.12.2017

Are you missing something on this page? Write us