Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo je nejvyšší orgán města, má 35 členů a schází se zpravidla sedmkrát ročně. Rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti města.

 

TERMÍNY JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA V ROCE 2020

4. 2. | 31. 3. | 28. 4. | 7. 5. | 23. 6. | 8.9. |  10.11. |  15. 12.

TERMÍNY JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA V ROCE 2021 (1. pololetí)

2. 2. | 13. 4. | 22. 6. |

 

materiály pro zastupitele - vstup pod heslem

The person responsible for this page is: Irena Preislerová

Last update: 7.12.2020

Are you missing something on this page? Write us