Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo je nejvyšší orgán města, má 35 členů a schází se zpravidla sedmkrát ročně. Rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti města.

 

TERMÍNY JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA V ROCE 2021

2. 2. | 20. 4. | 22. 6. | 7. 9. | 2. 11. | 7. 12.

 

materiály pro zastupitele - vstup pod heslem

The person responsible for this page is: Irena Preislerová

Last update: 30.8.2021

Are you missing something on this page? Write us