Závady a nedostatky

Nemůžeme být všude a vidět vše hned. Čistota města a veřejný pořádek nám leží na srdci a chceme, aby naše město bylo pěkné.
Pomozte nám a hlaste nám na této stránce vaše postřehy.
Podněty, které se nebudou týkat dané tématiky, nebudou zveřejňovány. Upozorňujeme, že tyto stránky nejsou určeny k diskuzi mezi občany.

>>> Pro nahlášení poruch veřejného osvětlení použijte prosím tento odkaz: https://kv.verejneosvetleni.cz. Děkujeme <<<

vložit nedostatek

Závada/nedostatek Nahlášeno Aktualizace
373 pokácení stromu Vyřešeno

Dobrý den, chtěla bych poprosit zda by bylo možné pokácet strom před domem-garáží Táborská 39 naproti hud.škole. Strom ma zakrsla jablka, ktera obaluji vetve natolik ze praskaji, opadává to na auta, ktera nici a znecistuje, zkrátka strom k ničemu. a kdyby bylo uplne mozne vyčistit celou vrchní část ulice opet jako tusim pred 2 lety od křovin apod.dekuji moc!

Odpověď:

Dobrý den,strom prověříme a případně upravíme nebo pokácíme.Úpravu keřů na svahu u Táborské ulice provádíme pravidelně.V zimním období celý svah vyřežeme a tím keře zmladíme.

29.9.2016 9.3.2018
372 velkoobjemove kontejnery Vyřešeno

Dobrý den, velkoobjemove kontejnery uz nebudou?vzdy byly 2x na jare a 2x na podzim.letos pouze 1x v zari. Neni mozne jeste v říjnu? alespon u nas v ul.Táborská byl kontejner totàlně naplňen. Děkuji moc za informaci.

Odpověď:

Dobrý den,

v letošním roce bylo na základě poznatků z minulých let rozhodnuto, že velkoobjemové kontejnery budou přistaveny pouze 1x v září. Celoročně je možné zdarma odvézt odpad do sběrných dvorů, které jsou otevřeny celoročně včetně víkendů.

29.9.2016 3.10.2016
371 Špatný výhled při výjezdu - Nejdecká 160/8 Vyřešeno

Dobrý den, bylo by možné sestříhat živý plot u výjezdu před bytovým domem Nejdecká 160/8 a 160/14 po obou stranách? Při vyjíždění brání ve výhledu na pohyb chodců (cyklistů) v obou směrech. Ne každý je ohleduplný a vyjíždí ze dvora pomalu, malé dítě není absolutně možné zahlédnout. Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,keře upravíme,ale ne moc radikálně,neboť mají tvořit zelenou barieru a odclonit domy od chodníku,vozovky a průtahu.Hlavní odpovědnost je na vyjíždějících řidičích.

29.9.2016 20.12.2016
369 Oprava přejezdu v Tuhnicích Vyřešeno

Dnešní uzavírka ul. Západní ( 29.9.) kvůli opravě žel. přejezdu v Tuhnicích se Vám mimořádně vydařila. Autobusem č.32 jsem jel od Jízdárenské na nám. Horákové půl hodiny. Semafory na křižovatkách nesvítily. Policie nikde nebyla ( Jaltská a okolí ). K tržnici jsem šel tedy pěšky. Na Chebském mostě byla situace taky více než zoufalá. Nechápu, proč oprava proběhala v pracovní den.

Odpověď:

Oprava byla dlouhodobě naplánována.
ČD se snažily co nejméně omezit silniční dopravu, proto byl zvolen tento termín, kdy ve středu byl svátek a ve čtvrtek pak byl položen asfaltobetonový koberec.
Asfaltobetonovou směs nikdo ČD v neděli nevyrobil ( nechtěl prodat, jedná se o velmi malé množství materiálu a ten nechtěla žádná obalovna vyrobit ), proto bylo nutno potřebné konečné úpravy ( opravu krytu komunikace ) provést v pracovní den.

29.9.2016 3.10.2016
368 UZAVŘENÍ ZÁPADNÍ UL. / PŘEJEZD TUHNICE Řeší se

Ředitel / MMKV

Dobrý den,

zajímalo by mě, kdo schválil/povolil uzavření přejezdu v Karlových Varech - Tuhnicích v pracovní den tzn. 29.9.2016.
V době, kdy je zúžení do jednoho pruhu u křižovatky ul. Dr. Janatky x Západní, dále, kdy je rekonstrukce horkovodu v Tuhnicích, dále kdy je stavba kruhového objezdu ul. Stará Kysibelská x Kollárova, rekonstrukce chodníku na Západní ul. a zůžení do 1 pruhu na silnici I/6 z KV Drahovic - Olšová Vrata.
O všech uvedených samozřejmě víte, jelikož Vás každy z účastníků musel žádat, případně informovat. Proto nechápu, že dokážete naprosto ne pouze znepříjemnit den občanům ale způsobit naprostý dopravní kolaps na silnici I/6 od Tuhnického mostu až k Chebskému mostu (v ranních hodinách).
Uzavřít jedinou příjezdovou cestu od KV Areny do Tuhnic je řešení nelogické a neuvážené. Mimo jiné se mělo na takto důležitou dopravní uzavírku udělat větší opatření, a ne dopravní značení Přejezd směr Doubí uzavřen - tzn. přesně co? Neví to ani občané a cizinci už vůbec ne, nejsme přeci nějaký Bochov ale lázeňské - turistické město a pokud dorazíte do Tuhnic tak nevíte kam se otočit, případně mělo být vyřešeno vše vytvořením náhradní trasy z Tuhnic, např. odstraněním zábran u přejezdu k "burze" a úpravou této komunikace pro přejezd, což by určitě šlo (když jsou závody v K. Varech - 1/2 Marathon apod. tak kolem Svahové ulice je také vždy možné jet přes les), ale to by zase nesmělo být dopravní značení zákaz odbočení vpravo (do ulic Bečovská, Gorkého), což se vracíme k tomu, kdo to dovolil. v tento termín? A zda nebylo jiné řešení. Informovanost občanů byla na velmi malé úrovni a dopravní značení nebylo na všech dotčených komunikací - prosím tedy o výpis, kde byly tyto cedule umístěny?
Prosíme o přezkoumání této věci, zda bylo uděláno vše co mohlo být v krajském, lázeňském městě .................

Odpověď:

Uzavírka železničního přejezdu P 394 na ul. Západní v Tuhnicích byla povolena za základě žádosti SŽDC, s.o.
Povolení uzavírky podléhá správnímu řízení dle §24 zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
K návrhu žádosti bylo předloženo přechodné dopravní značení, které bylo odsouhlaseno Policií ČR , která jediná se ze zákona vyjadřuje k plynulosti a bezpečnosti silničního provozu (odsouhlasené dopravní značení je v příloze této zprávy). S uzavírkou vyslovil souhlas jak vlastník komunikace, tak i dopravce, který na dané trase provozuje MHD. Všechna stanoviska byla kladná.
Uzavírka byla rozhodnutím povolena k datu 22.8.2016, tj. v dostatečném předstihu.
V době povolení uzavírky nebyla známa skutečnost, že Vodárny a kanalizace Karlovy Vary budou mít havárii na přípojce kanalizace a otevřou vozovku a chodník v křižovatce Dr. Engla. Taktéž v době povolování uzavírky nedisponoval správní orgán informací, že dojde k dopravnímu omezení na silnici I/6. Tato informace nezazněla ani ve stanovisku PČR.
Rekonstrukce chodníku podél ulice Západní neomezuje provoz na vozovce.
Stavba kruhové křižovatky ulice Stará Kysibelská neměla z hlediska dopravy významný dopad na provoz na ulici Západní.
Rekonstrukce přejezdu byla plánovaná investiční akce SŽDC. Přes víkend rekonstrukci nebylo možno naplánovat z důvodu uzavření obaloven.
Z uvedeného důvodu byl zvolen, a všemi stanovisky odsouhlasen, termín jednoho státního svátku, kdy je menší provoz a následně jednoho pracovního dne proto, aby bylo možno přejezd dokončit, včetně položení živice.

Informace o uzavírkách jsou zveřejňovány na webových stránkách Magistrátu města Karlovy Vary v části aktuality, kde jsou zveřejňována všechna povolená dopravní omezení (https://mmkv.cz/cs/aktuality). Informace o uzavírce železničního přejezdu byla zveřejněna již 22.8.2016. Dále byla informace o tomto dopravním omezení zveřejněna i v Karlovarských radničních listech.

Informace o uzavírkách jsou zveřejňovány také v systému Centrálního registru uzavírek http://jsdi.cz/, odkud data přebírají i navigační systémy.

29.9.2016 6.10.2016
367 úklid Vyřešeno

Dobrý den.Jménem svým i svých spoluobčanů,kteří si požádat netroufají, si dovoluji požádat o provedení úklidu a dále jeho pravidelného opakování v altánu naproti penzionu Hestia a v jeho blízkém okolí(travnatá plocha) v Drahovicích, ulici Úvalská / Stará Kysibelská. Tento altán byl vždy na čistotu problematický. Od doby, kdy byla poblíž otevřena vietnamská prodejna Dragon, je situace neúnosná. Na podlaze altánu se permanentně povaluje vrstva cigaretových nedopalků, to stejné v jeho okolí. Všude jsou poházené prázdné pet lahve, obaly od potravin, zbytky potravin, rozbité sklo, nepořádek. Odpadkový koš v altánu je přeplněný a dlouhodobě nevynášený. Nepořádek je větrem roznášen dále po okolí.V altánu a u blízké vietnamské prodejny se scházejí pestré sociální subkultury, které dělají popsaný nepořádek a svoji téměř permanentní přítomností i hlukem obtěžují zde bydlící občany. Děkuji za zajištění nápravy popsaného.

Odpověď:

Dobrý den,úklid provedeme hned zítra.Tato lokalita je uklízena pravidelně 1 x týdně.

29.9.2016 20.12.2016
366 Řízení křižovatky u Becherplatzu Vyřešeno

Dobrý den, že je ještě dnes zavřený přejezd, to sice chápu. Ale to, co se děje na křižovatce u Becherplatzu, vůbec nechápu. Konkrétně došlo k vypnutí semaforů a nasazení policisty-regulovčíka. Nyní jsem byl svědkem toho, jak ten regulovčík zpožďuje autobusy, čímž tak výluková linka č. 32 (a některé běžné linky přijíždějící z Rybář či odkloněné po průtahu) bohužel nestíhá dodržovat jízdní řád. Je tohle opravdu nutné? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den, železniční přejezd byl uzavřen 2 dny.
Na základě podnětu DI Policie Karlovy Vary byly semafory vypnuty s tím, že doprava bude řízena policisty.
K ostatnímu nejsme oprávněni se vyjadřovat, je to dotaz přímo na zástupce DI Policie Karlovy Vary.

29.9.2016 3.10.2016
365 Chybějící zápis Vyřešeno

Dobrý den, postrádám zveřejněné zápisy z KOMISE PRO HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTA, LIKVIDAČNÍ A ŠKODNÍ, BYTOVÁ KOMISE, poslední zápis je z června.... Prosím o doplnění, děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,
Poslední zápis je skutečně z června tohoto roku. V prázdninových měsících komise nezasedala. Poslední zasedání komise je ze 3. října 2016.

29.9.2016 5.10.2016
364 Neverending story Vyřešeno

Štúrova, separovaný odpad: Plast, papír plné. Z poslední odpovědi ze strany MMKV jsem pochopil, že krom skla svážejí v úterý. Asi to nebude týdně, nebo by to tak mělo být?

Díky za echo Resuru

R. Rumlena

Odpověď:

Dobrý den,

Bohatice se vyváží pravidelně ve čtvrtek, pokud nedojde k nepředpokládané situaci jako např. porucha techniky nebo dřívější naplnění nádob. Za upozornění děkuji, svozová společnost byla na přeplněné nádoby upozorněna.

29.9.2016 3.10.2016
363 Neuklízené trávníky před tržnicí-Albertem Vyřešeno

Číslo:
242
Nahlášeno:17.09.16
Aktualizace:23.09.16
Stav:
Vyřešeno
Neuklízené trávníky před tržnicí-Albertem
Dobrý den, kdo je, prosím, zodpovědný za úklid trávníků před tržnicí-Albertem a okolo odpadkových košů v tomto prostoru? Zatravněné plochy nejsou uklízeny již hodně dlouho, o čemž svědčí množství odpadků na nich i okolo nízkých plotů blíže k Albertu. V tomto prostoru se kumuleje hodně lidí a pořádají farmařské trhy, ale stav čistoty je otřesný.
SLP:Dobrý den,trávníky uklízíme pravidelně jednou týdně.Obratem uklidíme a zajistíme pečlivější úklid.
Dne 28.9. stav nezměněn, nic neuklizeno, tedy nic nevyřešeno.

Odpověď:

Dobrý den,uklizeno bylo 29.9.tento prostor budeme pečlivěji sledovat a uklízet.

29.9.2016 3.10.2016
362 naháči na Kolováku Vyřešeno

Vracím se ještě k podání č. 218 o nudistech na Kolováku. Vaše odpověď byla, že rybník není v majetku města, ale Rybářského svazu a závěr byl "Vyřešeno".Jenže ono to není tak jednoznačné: rybník mají rybáři, ale břehy rybníka, kde se nudisté pohybují více než ve vodě, jsou ve správě Lázeňských lesů a tudíž v majetku města, jak je možno zjistit nahlédnutím do katastrální mapy.Zpráva o tomto problému na Kolováku se dostala již i do zpráv na internetu a v bohaté diskusi nechybějí vulgarismy a nadávky. Prakticky nikde ve světě ( až na výjimky) na plážích i veřejných koupalištích se nepohybují nudisté mezi lidmi v plavkách , nudismus je nějakým způsobem regulován a nudisté mají většinou pro sebe vyhražené nudistické pláže nebo prostory a je jasno a klid. Dnes ve zprávách jsem slyšela, že Paříž vyčleňuje prostory pro nudisty, tak jako je tomu např. v Mnichově. Proč to tak všude dělají ?? No asi proto, aby zamezili nespokojenosti občanů, vzájemnému napadání a nevraživosti mezi příznivci a odpůrci nudismu. V Karlových Varech se to vyřeší rychle methodou " já nic, já muzikant-"- rybník patří rybářům a vše je vyřešeno.Problém ale zůstává a občanům se předloží zavádějící informace, že rybník nepatří městu, i když plocha, kde se nudisté sluní, městu patří.

Odpověď:

Dobrý den,
ano o Kolováku jsme si dopisovali již v srpnu, kdy jste psala cituji :„ ráda bych se zmínila o oblíbeném koupání pro Karlovaráky - rybníku Kolovák. Je zde již znatelně zkažená voda, po koupání my naskákali velice svědivé pupínky, které svědčí o výskytu cerkálií nebo jiných podobných potvor. Vzhledem k tomu, že se zde koupe hodně lidí, mělo by dojít k pravidelné kontrole vody a případnému zákazu koupání, aby lidé netrpěli kožními nemocemi. Komu tento rybník patří? Stará se někdo o kvalitu vody? „ a já vám odepsal, že rybník je ve vlastnictví Českého rybářského svazu – Karlovy Vary a není ve správě Lázeňských lesů Karlovy Vary.
O nudismu nepadlo ani jediné slovo, takže má odpověď byla taková jaká byla.

K Vašemu a z mého pohledu, novému podnětu „Naháči na Kolováku“ Vám musím především velmi poděkovat za tento podnět s návrhem velmi rozumného řešení. Město Karlovy Vary i se svými lesy jsou světové lázeňské město a my jako organizace Lázeňské lesy Karlovy Vary, která tyto lesy kolem města spravuje, bychom měli jít s dobou a nezaostávat za městy jako je Vámi zmiňovaná „Paříž a Mnichov, kde mají nudisté vyhražené své prostory a je jasno a klid“. Velmi jste mne tím inspirovala a domnívám se, že Kolovák je asi opravdu tím nejvhodnějším a nejideálnějším místem pro zmíněné nudisty. Domnívám se, že jsme pokrokovou organizací a bylo by velkou pošetilostí, se tímto novým podnětem nezabývat a nezavést jej do běžného a třeba i lázeňského života. Věřte, že se touto myšlenkou budu zabývat a pracovat na ní, aby snad již příští léto měli karlovarští nudisté svůj vyhražený prostor.

27.9.2016 21.12.2016
361 Zábradlí nad Jean de Carro (u Lützovy kočky). Vyřešeno

Zdravím,
dřevěné zábradlí pod sady Jeana de Carro je již velmi zralé na urgentní opravu. Přes zimu provizorně, po ní kompletně. Po cca. patnácti letech bez údržby se rozpadá před očima a skýtá myslím nehezkou vyhlídku hospitalizace tomu, kdo by se odvážně opřel...

Děkuji za vyřešení.

KV

Odpověď:

Dobrý den,provizorní opravu provedeme do konce tohoto měsíce,ale na výměnu zábradlí bohužel nejsou finanční prostředky.

27.9.2016 20.12.2016
360 "Chodnik" podél parkovacích stání od Jara ke Hřbitovní Vyřešeno

Dobrý den, bylo by možné uvést do schůdného stavu chodník od Jara ke Hřbitovní ulici. Jeho stav je katastrofální, povrch z asfaltové drti se při každém dešti více vymývá a vznikají větší rygoly. Pro kočárek je naprosto nesjízdný, ale i při chůzi si člověk koleduje o úraz a jediné řešení je tedy jít po silnici, což není bezpečné vzhledem k rychlosti projíždějících aut. Děkuji

Odpověď:

Kryt chodníku odpovídá materiálu (frézovaný recyklát). Povrch je částečně vymletý v horní a spodní části chodníku – v místech kde voda při dešti nabírá sílu.
Pokládku asfaltu evidujeme pro následující období dle obnosu přidělených finančních prostředků. Při dosypání recyklátu by byl sypký materiál splaven na zastávku MHD.

26.9.2016 23.12.2016
359 Nefunkční osvětlení přechodu pro chodce Vyřešeno

Dobrý den,
rád bych nahlásil nefunkční svítidlo přechodu pro chodce v místě křižovatky ulic Vítězná a Nám. Václava Řezáče.
Přesné umístění v odkazu:
https://mapy.cz/s/15LYQ

Děkuji za opravu

Odpověď:

Závada byla odstraněna.

24.9.2016 3.1.2017
358 Propadající se chodník Vyřešeno

Dobrý den,
přestože byl nedávno opraven propadající se kostkový chodník pod opěrnou zdí nad dětskou poliklinikou a Bezručovou ulicí, opět je uprostřed chodníku velká díra. Kostky v tomto prostoru nejsou dobře položeny. S pozdravem

Odpověď:

Opraveno. Je možné, že se závada vzhledem k nevhodnému podloží bude opakovat.

24.9.2016 23.12.2016
357 tržnice Vyřešeno

Tak jsem slyšela, tedy i médiu ZaK ,jsem slyšela, že Karlovy Vary budou bourat TRŽNICI na Horově ulici. A že bourání má nastat už letos v listopadu. Žádám o odpověď na otázku.
Co se bude místo krásné architektonické budovy stavět? Cosi železobetonového? Pokud se bude bourat, doufám, že mi odpovíte.
Ví o tom primátor? Který ví o zbytečnostech, které schválili ti, co byli před ním? Nebo to bude jako v případě všech, po mně potopa.
Moje otázka tedy, hlavní otázka je. Bude se Tržnice bourat? A co bude na jejím místě?
Za odpověď děkuji.

Odpověď:

Nemovitost není v majetku SMKV.

23.9.2016 21.12.2016
356 Dopravní značení a pořádek / nepořádek v ulici Celní. Vyřešeno

Dobrý den. Kdy odstraníte dopravní značení "Zákaz stání" v ulici Celní??? Již mnoho měsíců či snad roků zde stojí obě značky a nikdo to stejně nerespektuje. Orgánům, které by na to měly dohlížet, je to stejně fuk a řidiči tu parkují hlava nehlava. Občas, zvláště pak kolem 16:00 hodiny, je na křižovatce se Sokolovskou zajímavá adrenalinová zábava. Není vůbec jednoduché ulicí projet a dostat se do křižovatky. Když ty značky odstraníte, nic se nezmění a město aspoň ušetří za další dvě značky, do kterých by muselo investovat na jiném místě.

Odpověď:

Dobrý den,
V minulosti, došlo k několika jednání ohledně lokality, na kterou poukazujete. Původní záměr se zjednosměrněním této ulice k ulici Buchenwaldská nakonec nedopadl po vyhodnocení rizik při odklonu dopravy nákladních vozidel do ulice Buchenwaldská, především v zimním období v souvislosti se sklonem komunikace k ulici Železniční a bezpečného dobrždění nákladních vozidel před křižovatkou. Dopravní značka B-29 (zákaz stání) bude po dohodě s MM K. Vary odstraněna a řidiči se budou řídit obecnými pravidly silničního provozu. Nerespektování zákazu stání před poštou strážníci řeší vždy, když na místě tento přestupek zjistí. To samé platí i o řešení řidičů stojících v křižovatce. Problémy v dopravě, na které poukazujete vyplývají z vytíženosti této komunikace právě v době, kdy se lidi vracejí z práce a potřebují si vyřídit své záležitosti na poště. Situace by se zlepšila, kdyby se pošta nacházela v jiné části Rybář.
Dle stanoviska DI PČR je komunikace vysoce dopravně zatížena a z tohoto důvodu nesouhlasí s odstraněním DZ B 29 „Zákaz stání“. Dopravní značení by mělo být respektováno. V případě, že tomu tak nebude obraťte se prosím na Policii ČR, jakožto hlavního garanta dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích.

22.9.2016 8.11.2016
355 Dopravní "pořádek / nepořádek" v Celní ulici. Vyřešeno

Dobrý den. Rád bych se zeptal, jestli by nebylo v Celní ulici dobré odstranit dopravní značení "Zákaz stání" a to hned na obou místech, tedy před večerkou "Na Růžku" i před Českou poštou. 99% procent řidičů tyto značky nerespektuje, svým chováním způsobují na křižovatce s ulici Sokolovskou adrenalinové zážitky a orgánům, které by to měli řešit, už několik měsíců a možná snad roků, je situace v této ulici naprosto fuk. Když odstraníte dopravní značení, nikdo se neurazí, situace se nezlepší ani nezhorší a ve finále město ušetří za dvě značky, které využije na jiném místě. Nebo snad by s tím mohl někdo něco udělat???

Odpověď:

Dobrý den,
V minulosti, došlo k několika jednání ohledně lokality, na kterou poukazujete. Původní záměr se zjednosměrněním této ulice k ulici Buchenwaldská nakonec nedopadl po vyhodnocení rizik při odklonu dopravy nákladních vozidel do ulice Buchenwaldská, především v zimním období v souvislosti se sklonem komunikace k ulici Železniční a bezpečného dobrždění nákladních vozidel před křižovatkou. Dopravní značka B-29 (zákaz stání) bude po dohodě s MM K. Vary odstraněna a řidiči se budou řídit obecnými pravidly silničního provozu. Nerespektování zákazu stání před poštou strážníci řeší vždy, když na místě tento přestupek zjistí. To samé platí i o řešení řidičů stojících v křižovatce. Problémy v dopravě, na které poukazujete vyplývají z vytíženosti této komunikace právě v době, kdy se lidi vracejí z práce a potřebují si vyřídit své záležitosti na poště. Situace by se zlepšila, kdyby se pošta nacházela v jiné části Rybář.

22.9.2016 27.9.2016
354 Stromy za domem č. 25 v Majakovského ulici. Vyřešeno

Dobrý den.
Žádám Vás o řešení situace za domem č. 25 v Majakovského ul. v Karlových Varech. Za domem rostou vysoké břízy, které cloní většině bytů v domech č. 23 a 25. Většina bříz svoji výškou převyšuje dům. Minimálně jedna z bříz se nebezpečně naklání směrem k domu. Při větších poryvech větru větve s listy šlehají do oken bytů v horních patrech a celá bříza se naklání tak, že dává vzniknout obavám, že se jednoho dne vyvrátí a může způsobit nájemníkům domů, kteří by se v bytech v této části zdržovali, zraní či újmu na zdraví. Žádám Vás o urgentní řešení tohoto problému.

Odpověď:

Dobrý den,

Stromy prověříme a případně zaredukujeme některé větve zasahující k domu.Na kácení v tomto místě nic není.V nedávné době došlo k vyřezání náletových dřevin a vyvětvení některých bříz.Svah osázíme nízkými půdopokryvnými keři.

22.9.2016 20.12.2016
353 lavička u hřbitova Vyřešeno

Dobrý den, upozorňuji na několik týdnů trvající a zvětšující se nepořádek u lavičky, která stojí u staré budovy (bývalé hřbitovní správy) u hřbitova v Drahovicích - proti autobusové zastávce. Odpadky zřejmě lákají i divoká prasata, okolí je celé rozryté.

Odpověď:

Dobrý den,uklidíme do konce tohoto týdne.

21.9.2016 9.3.2018
352 Oprava schodů - park nad Penzionem pro seniory Vyřešeno

Dobrý den. Díky za opravu části chodníku a schodů v parku nad Penzionem pro seniory (Východní ulice). Oprava provedena kvalitně a s vkusem. Myslím, že ocení nejen lidé z penzionu, ale i spousta dalších z této části Drahovic.
Díky, s pozdravem,
M.Tišler

21.9.2016 20.12.2016
351 Kozel na kruháči u Arény Vyřešeno

S politováním oznamuji, že chudák kozel (dřevěná socha) na kruhovém objezdu mezi Varyádou a KV-Arénou opět přišel o své přirozené vybavení, jaké by podle přírody měl mít. Domnívám se, že nějaký závistivec jej zase o tuto součást připravil. Požádejte prosím umělce, který sochu zhotovoval, aby byl tak laskav a chudáka kozla opravil - vybavil, možná i mírně zmenšenou výbavou oproti té minulé, snad mu pak nebudou vandalové s komplexem malosti tolik závidět, aby jej opakovaně poškozovali.

Odpověď:

Vážený pane doktore, o neúplnosti jedné ze dřevěných soch na kruhovém objezdu víme. Správa lázeňských parků již objednala výrobu chybějící části a jakmile ji obdrží, sochu „dovybaví“.

20.9.2016 20.12.2016
350 Poškozený zastávkový označník na Dolním nádraží Vyřešeno

Dobrý den, prosím o opravu vyvráceného zastávkového označníku na výstupní zastávce v terminálu Dolní nádraží. Děkuji.

Odpověď:

Dle sdělení DP je vámi zaslána závada již v řešení.

20.9.2016 9.3.2018
349 Špatný stav komunikací - ulice Dykova, Sukova a Korunní Vyřešeno

Dobrý den,

Ulice Dykova, Sukova a Korunní jsou nově využívány MHD v rámci prodloužení linky
do Staré Role - Letné. Povrch všech tří ulic je v poměrně špatném stavu. Poslední
rekontrukce těchto ulic proběhla před více než 30 lety. Kdy podle harmogramu
obnovy komunikací budou tyto ulice opraveny a nově vyasfaltovány?

Odpověď:

Všechny tyto komunikace jsou vhodné k rekonstrukci včetně realizace řádného odvodnění komunikací. Termín realizace nelze sdělit.

20.9.2016 17.1.2017
348 U tří křížů 2 Vyřešeno

Dobrý den, prosím, plánujete něco s domem U tří křížů 2? Myslím dům nad Vyhlídkou v lese, kdysi výletní restaurací. Běhával jsem okolo, už tehdy mě mrzelo, že dům chátrá a k jeho stavu nepřispívá ani osazenstvo, zřejmě sem umístění tzv. sociálně slabí. Před týdnem, na procházce, byly ještě dveře uzamčené, tuto neděli již prokopnuté - zřejmě dům obydleli bezdomovci. Před lety nedaleko - na Panorámě - takto shořela zastávka lanovky, také historická stavba. Mrzí mě, že dům na krásném místě spěje k zániku, ačkoliv přečkal několik státních útvarů a politických zřízení. Patří městu KV? Pokud ANO, přemýšlíte, co s ním? Věřím, že prodat by se jistě dal. Předem děkuji za informace, pokud by se jej podařilo zajistit proti vniknutím, třeba i prozatímním zazděním vchodu, uděláte mi radost.
S pozdravem,
M.Tišler

Odpověď:

Objekt není majetkem SMKV , jedná o soukromý majetek.

20.9.2016 22.9.2016
347 Meandr Ohře - osvětlení okruhu stav 19.9.2016 Vyřešeno

Dobrý den, chtěl bych upozornit na nefunkční zemní osvětlení na více než polovině okruhu Meadr Ohře. Situace je stejná již několik týdnů. Vzhledem k tomu, že se velice rychle blíží podzim a stmívá se čím dál dříve, tak se špatně využívá okruh ve večerních hodinách pro běh nebo In-line bruslení. Děkuji za vyřešení.

Odpověď:

Dobrý den,
od pátku - 24.9. je zemní osvětlení funkční.

19.9.2016 27.9.2016
346 Poděkování Vyřešeno

Chci poděkovat za ostříhání křoví v zatáčce u mostu u penzionu EHILA. Chci ale upozornit že pracovníci kteří toto prováděli by mohli být, vlastně měli by být zodpovědnější a provést toto trochu profesionálněji a když to neumějí sami měl by je někdo zkontrolovat. Děkuji

19.9.2016 20.12.2016
345 Parkovani obyvatelu Krymska, Charkovska Vyřešeno

Zasilam vam podnet na nedostatek parkovacich mist v ulici Charkovska a Krymska. Ve vnitrobloku byly rozprodany pozemky lidem u bytovych domů, kteri si pozemky oplotili a parkuji na nich. My ostatni nemame kde zaparkovat. Dvorak Petr

Odpověď:

Dobrý den,
na Město Karlovy Vary se v minulosti obrátili majitelé přilehlých nemovitostí, bytových domů, v Charkovské ulici s žádostmi o prodej pozemků ve vnitrobloku Charkovská a Krymská ulice.
Obyvatelé této lokality si pozemky zakoupili, využívají je k parkování svých vozidel a jako řádní hospodáři si pozemky oplotili, aby na nich zajistili úklid a pořádek.

19.9.2016 20.12.2016
344 Psi bez vodítka Vyřešeno

Dobrý den, prosíme o častější náhodné kontroly policejních hlídek u městského panelového domu "pod rozvodnou" ve Staré Kysibelské ulici. 90% majitelů psů venčí bez vodítka. Stále častěji dochází k rušení nočního klidu (půlnoc, čtvrtá-pátá hodina ranní), kdy na své volně pobíhající psy hlasitě pokřikují. Na připomínky reagují drze s nepublikovatelnými výrazy, především ti mladší. Děkujeme.

Odpověď:

Dobrý den,

děkujeme za podnět, v rámci nočních kontrol městské části Drahovice se namátkově zaměříme i na Vámi popsaný problém.

19.9.2016 17.10.2016
343 Separovaný odpad Sluneční, Bohatice. Vyřešeno

Dobré ráno,
minulý týden jsem Vám psal ohledně plných nádob ve Štúrově, tento týden bych rád požádal o předání echa Resuru ohledně nádob ve Sluneční ulici.

Děkuji za pozitivní přístup, přes mou rýpavost.

R. Rumlena

Odpověď:

Dobrý den,
děkuji za upozornění, dnes se vyváží papír a plast, sklo bude vyvezeno do konce týdne.

18.9.2016 20.9.2016