9/2021

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary č. 9/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Dokumenty
Platnost vyhlášky
ano