7/2016

Nařízení Statutárního města Karlovy Vary, kterým se vymezují místa na území statutárního města Karlovy Vary, kde je provozování osobního přepravníku se samovyvažovacím zařízením nebo obdobného technického zařízení zakázáno

Platnost vyhlášky
ano