7/2009

Nařízení města Karlovy Vary č. 7/2009, o vymezených úsecích místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, na území města Karlovy Vary (v zimě neudržované komunikace).

Dokumenty
7/200939 KB
Platnost vyhlášky
ano