6/2009

Nařízení města Karlovy Vary č. 6/2009, kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic (nařízení o schůdnosti).

Dokumenty
6/200938.5 KB
Platnost vyhlášky
ano