5/2020

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary  č. 5/2020, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2017, kterou se stanovuje řidiči taxislužby jako podmínka pro zahájení nebo nabízení přepravy na území Statutárního města Karlovy Vary povinnost prokázat zkouškou znalosti místopisu, právních předpisů upravujících provozování taxislužby, obsluhu taxametru a ochranu spotřebitele, mít při provozování taxislužby osvědčení o složení zkoušky a způsob provádění zkoušky, doba platnosti a vzor osvědčení o složení zkoušky o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území Statutárního města Karlovy Vary

Dokumenty
Platnost vyhlášky
ano