5/2015

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary č. 5/2015, kterou se stanovují podmínky užívání stanovišť vozidel taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary a Provozní řád upravující v souladu s místními podmínkami pravidla provozu na stanovištích taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary

Dokumenty
5/2015618.66 KB
Platnost vyhlášky
ano