27/2006

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2001,
o zajišťování a ochraně veřejného pořádku

Dokumenty
27/200620 KB
Platnost vyhlášky
ano