19/2006

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 8/1997, o rozsahu, způsobu a lhůtách k odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic ve městě Karlovy Vary

Dokumenty
19/200621 KB
Platnost vyhlášky
ano