14/2019

Obecně závazná vyhláška statutárního města Karlovy Vary č. 14/20019,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Karlovy Vary č. 5/2015, kterou stanovují podmínky užívání stanovišť vozidel taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví statutárního města Karlovy Vary a Provozní řád upravující v souladu s místními podmínkami pravidla provozu na stanovištích taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví statutárního města Karlovy Vary

Dokumenty
Platnost vyhlášky
ano