1/2006

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2001, o vytvoření a použití prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ a obecně závazná vyhláška č. 10/2001, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2001, o vytvoření a použití prostředků „Fondu rozvoje bydlení“

Dokumenty
1/200621 KB
Platnost vyhlášky
ano