10/2022

Obecně závazná vyhláška statutárního města Karlovy Vary č. 10/2022, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/2015, kterou se stanovují podmínky užívání stanovišť vozidel taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví statutárního města Karlovy Vary a Provozní řád upravující v souladu s místními podmínkami pravidla provozu na stanovištích taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví statutárního města Karlovy Vary

Dokumenty
Platnost vyhlášky
ano