Karlovy Vary, Hornická ulice, Olšova Vrata - parkování