Zápisy z Komise protidrogové prevence, prevence kriminality, bezpečnost