Upozornění začínajícím podnikatelům

11.06.2020

Upozornění začínajícím podnikatelům na nabídku společnosti na zápis firmy do České komory firem a živnostníků

Do datových i poštovních schránek subjektů, které jsou evidovány v rejstřících dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřeneckých fondů, ve znění pozdějších předpisů, je doručována výzva k úhradě poplatku.

Výzvu zasílá soukromá společnost registr subjektů s.r.o. Tato výzva má na první pohled podobu úředního dokumentu. V žádném případě tomu tak není a není právní důvod jakýkoli poplatek platit.

Autor výzvy, tedy registr subjektů s.r.o. bez jakéhokoliv bližšího označení, požaduje úhradu poplatku ve výši 1.000 Kč za evidenci subjektu ve smyslu čl. IV. všeobecných obchodních podmínek.

Dle § 1 zákona č. 304/2013 Sb. je veřejný rejstřík informačním systémem veřejné správy a vede jej rejstříkový soud. Poplatky jsou upravovány zákonem o soudních poplatcích.

Předmětem správního poplatku souvisejícího se vznikem živnostenského oprávnění je ohlášení živnosti nebo přijetí žádosti o koncesi. Tento správní poplatek je vybírán pouze obcí, která vykovává státní správu v oblasti živnostenského podnikání. Samotné provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku není zpoplatněno.