foto

Obnova ulic a chodníků ve Staré Roli

Mnohé komunikace a chodníky ve Staré Roli dostanou v roce 2015 nový povrch. Projekt je realizován v rámci Integrovaného operačního programu.

Projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje města v Integrovaném operačním programu, více informací na http://www.kvprojekty.eu/integrovane-nastroje/iprm-iop.

Projekt „ Karlovy Vary – obnova ulic a chodníků ve Staré Roli“ řeší obnovu povrchů komunikací a chodníků, včetně výměny všech obrubníků, tzn. frézování stávajícího asfaltového povrchu vozovky a odstranění stávajících obrubníků. Dále odstranění asfaltových a betonových povrchů chodníků a následné položení nové obrusné asfaltové vrstvy nebo betonového krytu. Součástí je i osazení nových uličních vpustí a přípojek. Systém odvodnění bude zachován. Všechny stávající poklopy revizních šachet budou osazeny samonivelační.

Stavba řeší každý samostatný úsek individuelně s přihlédnutím k rozsahu poškození komunikací a chodníků v jednotlivých částech stavby.

Obnova se dotkne úseků v ulicích Hlávkova, Závodu míru (mezi Borovou a Fibichovou), Školní, Kladenská, Tuhnická, Dvořákova, Okružní, Nad dvorem, Rohová, Hornická kolonie, Truhlářská a vnitrobloku v Třešňové ulici.

(Ke stažení níže přinášíme situační výkresy.)


 

Související dokumenty