blokové čištění města

Harmonogram blokového čištění

Blokové čištění města pokračuje, uklízet se bude i na začátku července. Harmonogram úklidu města byl rozšířen o termíny pro období od července do konce října. Obvyklá technická přestávka kvůli konání filmového festivalu mění, stejně jako filmová přehlídka, termín. Místo července proběhne v srpnu.

Harmonogram blokového čištění je ke stažení níže. Plán úklidových prací na jednotlivé měsíce také pravidelně zveřejňujeme v Karlovarských radničních listech.

Úklid se týká komunikací, chodníků, parkovacích zálivů a ploch, autobusových zastávek, mostů, lávek a dalších zpevněných ploch. Probíhá po blocích za použití mechanizačních prostředků pro metení nebo mytí, případně kombinované technologie. Součástí je i nasazení ručních metařů pro doplňkové činnosti, především k mechanickému odstraňování nánosů a nečistot.

Začátky denních blokových čištění jsou stanoveny na 8. hodinu, noční mytí komunikací budou prováděna od 20 hodin.

Na blížící se úklid s týdenním předstihem upozorňují  dopravní značky. Prosíme motoristy o respektování dopravního značení. Umožní tak bezproblémovou očistu komunikací a vyvarují se komplikacím s odtahem vozidla.

Vozidla, bránící provádění blokových čištění, budou odtažena na parkoviště odtahové služby (Západní 63). V případě jejich nevyzvednutí v den odtahu budou tato vozidla převezena zpět do původní lokality následující den. Odtažení, případně vrácení vozidla zpět na místo odtahu, je zpoplatněno (v souladu s Nařízením města Karlovy Vary č. 13/2019, které je uvedeno na webových stránkách magistrátu města (https://mmkv.cz/cs/vyhlasky).

Změny v rozpisu způsobené vyšší mocí, poruchami techniky apod., jsou vyhrazeny. Místní komunikace procházející opravou nebo rekonstrukcí jsou z plánu úklidu dočasně vyjmuty.