Goethova vyhlídka

Goethova vyhlídka svítila červeně

Červené zbarvení jako symbol podpory Světového dne dárců kostní dřeně a poděkování dárcům krvetvorných buněk. Ve spolupráci s Lázeňskými lesy a parky Karlovy Vary se město v sobotu 16. září připojilo k řadě dalších, která své významné objekty nasvítila červeně a podpořila kampaň #svitimecervene.

Město Karlovy Vary přijalo výzvu Českého registru dárců krvetvorných buněk při IKEM a symbolickým krokem podpoří akci, jejímž cílem je zlepšit povědomí veřejnosti o významu registrů  dárců.


Český registr dárců krvetvorných buněk při IKEM hledá pro nemocnice dárce kostní dřeně (resp. krvetvorných buněk) pro pacienty ohrožené na životě některou ze závažných poruch krvetvorby jako je leukémie, aktivně vyhledává nové potenciální dárce, pořádá nábory dárců a snaží se upozornit na problematiku dárcovství.

Více informací na www.darujzivot.cz.