Kontejnery na textil

Charitativní sběr textilu ve městě již vynesl statisíce

Třídíte šatník? Nepotřebné, ale použitelné oblečení rozhodně nevyhazujte do popelnice. V Karlových Varech najdete desítky červených kontejnerů KlokTex. Jejich obsah, ale také prostředky, které by jejich provozovatel platil městu za zábor prostranství, udělají radost obyvatelům SOS Dětské vesničky v Doubí. Zapojení města Karlovy Vary do projektu KlokTex již vyneslo finanční podporu ve výši téměř 685 tisíc korun.

Provozovatel kontejnerů navíc nechal svá zařízení osadit monitorovacími čidly. Chytrá logistika tak optimalizuje náklady svoz a zároveň přispívá ke snížení emisí.

 

Moderní technologie pomáhají v charitativních projektech

O nových technologiích se mluví často a v různých souvislostech, málokdy se však dozvídáme, že mohou pomáhat i ohroženým dětem, jako například v projektu KLOKTEX.

Co je to projekt KlokTex?

Kontejnery na textil, oblečení a obuv pro děti i dospělé
Jde o charitativní a ekologický projekt, který podporuje především ohrožené děti, ale i dospělé, kteří se ocitli v nouzi. Po celé České republice jsou rozmístěné kontejnery na sběr nepotřebného, avšak použitelného oblečení a obuvi. Odevzdáním takovýchto oděvů, obuvi, textilu, ale i hraček do těchto kontejnerů se jejich dárci přímo podílí na pomoci jak materiální, tak hlavně finanční. Více na http://www.kloktex.cz/.

„Projekt byl spuštěn s cílem pomoci těm, kteří naši pomoc potřebují. Díky všem dárcům oblečení a obuvi jsme v rámci projektu finančně podpořili charitativní organizace částkou převyšující 3 miliony korun. Tuto pomoc se budeme i přes nelehké období snažit nadále navyšovat.“ říká Ing. Pavlína Klementová, jednatelka společnosti.

Efektivita klíčem k podpoře

Projekt KlokTex zahrnuje stovky kontejnerů rozmístěných po celé České republice. Magistrát města Karlovy Vary se do projektu pomoci zapojil již před lety, a to s konkrétní podporou SOS Dětské vesničky v Doubí u Karlových Varů. Tato spolupráce k dnešnímu dni podpořila děti a mládež v tomto konkrétním zařízení částkou ve výši 684 997,- Kč.

V rámci projektu se musí velmi efektivně řešit provoz celého systému, jejich výrobu, svoz a třídění odevzdaného textilu a obuvi, aby náklady s tím spojené, nepřevýšily přínosy celého projektu.

Jednou ze zásadních nákladových položek je svoz odevzdaného textilu a obuvi. Optimální plánování svozů s ohledem jak na rozmístění kontejnerů, tak zejména na jejich naplnění, tak zásadně ovlivňuje efektivitu celého procesu a má přímý dopad do nákladů projektu.

Vedení projektu KlokTex si pro řešení optimalizace svozů vybralo společnost Sensority, s.r.o. Kontejnery byly osazeny monitorovacími čidly, jedná se o spojení moderní technologie s charitativním projektem. Díky této spolupráci a instalaci chytré logistiky se optimalizují náklady svozu a také se přispívá ke snížení emisí.