Místní poplatky

Místní poplatek ze psů

Kde to vyřídíte

Magistrát města Karlovy Vary I., odbor financí a ekonomiky, oddělení místních poplatků, v přízemí hlavní budovy vpravo

Adresa: Magistrát města I., Moskevská 21 , 360 20, Karlovy Vary

Telefon: 353 151 376

Úřední hodiny:

pondělí 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 17.00 hod.
úterý 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 14.00 hod.
středa 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 14.00 hod.
pátek 8.00 - 12.00 hod.  

Základní informace

Držitel psa splní svou  povinnost poplatníka přihlásit psa k evidenci u správce poplatku (nejlépe osobně) ve lhůtě do 15  dnů ode dne, ve kterém se stal držitelem psa ve věku tří měsíců nebo staršího.

Co k tomu potřebujete

Průkaz totožnosti, doklad prokazující oprávnění jednat jménem poplatníka (zejména plná moc, pověření), případně další doklady prokazující údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, úlevu či osvobození od poplatku (např. doklad o přiznání starobního důchodu, smlouva o převzetí psa z městského útulku, doklad o uspání psa veterinářem apod.).

Formuláře

Formuláře nejsou obecně závaznou vyhláškou stanoveny. Lze použít doporučené tiskopisy formulářů. 

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Kde to vyřídíte

Magistrát města Karlovy Vary, odbor financí a ekonomiky, oddělení místních poplatků, 1. patro v levém křídle hlavní budovy č. kanceláře 151

Adresa: Magistrát města I., Moskevská 21 , 360 20, Karlovy Vary

Telefon: 353 151 293

Úřední hodiny:

pondělí 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 17.00 hod.
úterý 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 14.00 hod.
středa 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 14.00 hod.
pátek 8.00 - 12.00 hod.  

Co k tomu potřebujete

 • Průkaz totožnosti
 • Doklad prokazující oprávnění jednat jménem poplatníka (plná moc nebo pověření).

 

Formuláře

Formuláře nejsou obecně závaznou vyhláškou stanoveny. Lze použít doporučené tiskopisy formulářů: „Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství"

Elektronická služba, kterou lze využít

V případě ohlášení datovou zprávou na elektronickou adresu: posta@mmkv.cz, musí být tato datová zpráva opatřena uznávaným elektronickým podpisem.

Nebo lze ohlášení odeslat prostřednictvím datové schránky ID: a89bwi8Povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do lázeňského území

Kde to vyřídíte

Magistrát města Karlovy Vary, odbor financí a ekonomiky - oddělení místních poplatků, 1. patro v levém křídle hlavní budovy č. kanceláře 143.

Adresa: Magistrát města I., Moskevská 21 , 360 20, Karlovy Vary

Telefon: 353 151 917

Úřední hodiny:

pondělí 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 17.00 hod.
úterý 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 14.00 hod.
středa 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 14.00 hod.
pátek 8.00 - 12.00 hod.  

Co k tomu potřebujete

V případě povolení na období 30, 90 nebo 365 dní a zejména v případě požadavku na osvobození či úlevy od poplatku:

 • průkaz totožnosti
 • doklad k vozidlu
 • doklad prokazující oprávnění jednat jménem poplatníka, případně doklad k prokázání nároku na osvobození či úlevu od poplatku.

K zaplacení poplatku za povolení na jeden až sedm po sobě jdoucích dnů prostřednictvím technického zařízení (automatu), umístěného u budovy Městské policie Karlovy Vary, Moskevská 34 a v ulici Mariánskolázeňská se doklady nepředkládají, ale na doklad o zaplacení je nutné dopsat SPZ/RZ vozidla pro případnou kontrolu prováděnou v lázeňském území strážníky městské policie. Od 1.6.2020 lze k zaplacení na jeden libovolný den využít mobilní aplikaci MOJE DPKV ( informace k aplikaci zde: https://www.dpkv.cz/cms/mobilni-aplikace )

Postup úhrady poplatku v aplikaci

 • Spusťte aplikaci MOJE DPKV
 • Použijte volbu Vjezd do LÚ
 • Vyplňte registrační značku vozidla
 • Načtení zóny z QR nepoužijete
 • Vyberte požadovaný den a následně nastavte čas na 00:00 (v aktuálním dni ponechte čas úhrady)
 • Pokračujte volbou Koupit. Zkontrolujte v textu volbu (informace o zónách pro povolení k vjezdu nemá žádnou hodnotu)
 • Zaplaťte on-line kartou

 

Formuláře

 

Formulář ohlašovací povinnosti v tomto případě žádosti o vydání povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do lázeňského území města není obecně závaznou vyhláškou stanoven.

 • Při „jednorázovém“ povolení lze žádost vyřídit ústně s úřední osobou nebo prostřednictvím technického zařízení.
 • Při „dlouhodobém“ povolení v paušální sazbě poplatku lze použít doporučený tiskopis formuláře.


 

Místní poplatek z pobytu

Kde to vyřídíte

Magistrát města Karlovy Vary, odbor financí a ekonomiky, oddělení místních poplatků, 1. patro v levém křídle hlavní budovy č. kanceláře 150.

Adresa: Magistrát města I., Moskevská 21 , 360 20, Karlovy Vary

Telefon: 353 151 155

Úřední hodiny:

pondělí 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 17.00 hod.
úterý 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 14.00 hod.
středa 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 14.00 hod.
pátek 8.00 - 12.00 hod.  

Co k tomu potřebujete

 • Průkaz totožnosti
 • Doklad prokazující oprávnění jednat jménem plátce (plná moc nebo pověření)

 

Elektronická služba, kterou lze využít

 

V případě ohlášení datovou zprávou na elektronickou adresu: posta@mmkv.cz, musí být tato datová zpráva opatřena uznávaným elektronickým podpisem.

Nebo lze ohlášení odeslat prostřednictvím datové schránky ID: a89bwi8


Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary č. 9/2019 o místním poplatku z pobytu


 

The person responsible for this page is: Richard Mavr

Last update: 14.9.2020

Are you missing something on this page? Write us