Stížnosti

Podání stížností, návrhů, připomínek, podnětů a žádostí

Kde to vyřídíte

Magistrát  města  Karlovy Vary, odbor vnitřního auditu a kontroly, 3. patro, levé křídlo B, kanceláře č. 336.

Adresa: Magistrát města I., Moskevská 21, Karlovy Vary

Telefon: 353 151 292

Základní informace k životní události

Podání podle § 16 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve věci ochrany veřejných zájmů, upozorňující na nedostatky či závady, jejichž řešení spadá do působnosti Statutárního města Karlovy Vary.

Stížnosti a ostatní podání je možno podat ústně, písemně, telefonicky, elektronicky nebo jiným prostředkem komunikace.

Co k tomu potřebujete

  • Není stanoveno. Pro větší objektivitu lze doložit písemnosti, fotodokumentaci apod. podporující tvrzení.

Formuláře

Pro stížnosti není předepsaný žádný formulář.

Stížnosti - návod k podání stížnosti

The person responsible for this page is: Jana Krejčiříková

Last update: 25.5.2017

Are you missing something on this page? Write us