Odbor majetku města

Činnost odboru

Odbor majetku města vykonává vlastnická práva k nemovitému a movitému majetku ve vlastnictví města Karlovy Vary v oblasti správy domů, bytů a areálů a oblasti správy pozemků včetně jejich prodeje a pronájmu.

Úřední hodiny všech agend

 

Přehled sportovišť na území města Karlovy Vary

Název Zveřejnění Ukončení
Zveřejnění záměru nájmu pozemku p. č. 315 v k. ú. Drahovice, obec Karlovy Vary
Attachments: docx
Zveřejnění záměru pachtu části pozemku p.č. 67/1 v k.ú. Doubí u Karlových Var, obec Karlovy Vary
Attachments: pdf
Zveřejnění záměru pachtu části pozemku p.č. 67/2 v k.ú. Doubí u Karlových Var, obec Karlovy Vary
Attachments: pdf
Zveřejnění záměru pachtu pozemku p.č. 23/1 v k.ú. Karlovy Vary, obec Karlovy Vary
Attachments: pdf
Zveřejnění záměru pachtu částí pozemků p.č. 1160/26 a p.č. 1160/9 vše v k.ú. Počerny, obec Karlovy Vary
Attachments: pdf
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 368/1 v k.ú. Rybáře
Attachments: pdf pdf
Záměr prodeje pozemků, parc.č. 180, parc.č. 181, parc.č. 182 a parc.č. 183, vše v k.ú. Karlovy Vary
Attachments: pdf
Zveřejnění záměru prodeje pozemku pod garáží st.p.č. 1097 v k.ú. Doubí
Attachments: pdf
Záměr darování pozemku p. č. 313/111 v k. ú. Sedlec u Karlových Var, obec Karlovy Vary Karlovarskému kraji, zastoupenému Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací.
Attachments: pdf pdf
Zásady upravující způsob rozúčtování nákladů za dodávku tepla a teplé vody - objekty v majetku města K. Vary pro období od 1.1.2021 do 31.12.2022
Attachments: doc pdf pdf pdf pdf pdf

Kontakty

Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Daniela Čáslavková
technik - areály, pozemky, sportoviště a haly, bytové a nebytové domy
d [emailtecka] caslavkovaatmmkv [emailtecka] cz 353151255 Moskevská 21
215
Jan März
technik - opěrné zdi, vyjádření a stanoviska za odbor, majetkoprávní vypořádání staveb, bytové a nebytové domy
jan [emailtecka] marzatmmkv [emailtecka] cz 353151249 Moskevská 21
218A
Vít Mašanka
technik - školská zařízení
v [emailtecka] masankaatmmkv [emailtecka] cz 353151225 Moskevská 21
218
Romana Moskvová
technik - bytové a nebytové domy
r [emailtecka] moskvovaatmmkv [emailtecka] cz 353151246 Moskevská 21
215
Mgr. Michal Murčo
právník odboru
m [emailtecka] murcoatmmkv [emailtecka] cz 353151441 Moskevská 21
226
Helena Payerová
energetik SMKV
h [emailtecka] payerovaatmmkv [emailtecka] cz 353151131 Moskevská 21
207
Petr Rittig
koordinátor veřejně prospěšných a obecně prospěšných prací, administrativní práce
p [emailtecka] rittigatmmkv [emailtecka] cz 353152499 U Spořitelny 2
524
Oddělení ekonomické
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Alena Bauerová DiS.
nebytové prostory - nájmy, pachty, výpůjčky; prodej majetku
a [emailtecka] bauerovaatmmkv [emailtecka] cz 353151245 Moskevská 21
205
Bc. Tereza Bíšková
ekonom odboru
t [emailtecka] biskovaatmmkv [emailtecka] cz 353151374 Moskevská 21
206
Miroslava Dimo
pronájmy parkovišť; závazky ze smluv
m [emailtecka] dimoatmmkv [emailtecka] cz 353151256 Moskevská 21
217
Mgr. Bc. František Fünfkirchler
vedoucí oddělení
f [emailtecka] funfkirchleratmmkv [emailtecka] cz 353151218 Moskevská 21
207A
Iveta Kortusová
věcná břemena
i [emailtecka] kortusovaatmmkv [emailtecka] cz 353151259 Moskevská 21
203
Gabriela Makrlíková
administrativní práce; inventarizace majetku; nájem garáží
g [emailtecka] makrlikovaatmmkv [emailtecka] cz 353151230 Moskevská 21
225A
Ivana Mašková
výkupy nemovitých věcí, směny
i [emailtecka] maskovaatmkv [emailtecka] cz 353151438 Moskevská 21
204
Dagmar Maxová
nájem, pacht a výpůjčka pozemků občanům a neziskovým organizacím
d [emailtecka] maxovaatmmkv [emailtecka] cz 353151222 Moskevská 21
210
Jana Netíková
příprava prodejů, prodej bytových i nebytových domů
j [emailtecka] netikovaatmmkv [emailtecka] cz 353151437 Moskevská 21
211
Dana Šoulejová
výměna bytů, přechod nájmů, přidělování bytů, DPS, přidělování ubytoven, pojištění majetku, úrazy
d [emailtecka] soulejovaatmmkv [emailtecka] cz 353151253 Moskevská 21
206
Ivana Vaňková
nájem a pacht majetku, údržba zeleně, administrativní práce
i [emailtecka] vankovaatmmkv [emailtecka] cz 353151224 Moskevská 21
225
Mgr. Lucie Vrábelová
směny nemovitostí; převody komunikací; čísla popisná, evidenční a orientační; informace dle zákona č. 106/1999 Sb.; stížnosti
l [emailtecka] vrabelovaatmmkv [emailtecka] cz 353151251 Moskevská 21
209

The person responsible for this page is: Iveta Kortusová

Last update: 9.9.2021

Are you missing something on this page? Write us