Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Karlovy Vary 2014 - 2018 (SPRSS)

Dostává se vám do rukou Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Karlovy Vary na období let 2014 – 2018. Dokument, který vznikl jako výstup plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování. Metodou, jejíž podstatou je vzájemná spolupráce těch, kterých se oblast sociálních služeb týká – města Karlovy Vary jako zadavatele, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb, ale i ostatní veřejnosti. Zvyšuje se tak podíl občanů na rozhodovacím procesu o způsobu zajišťování sociálních služeb a současně legitimizuje rozhodování politické reprezentace města.

The person responsible for this page is: Petr Vaňkát

Last update: 13.2.2019

Are you missing something on this page? Write us