Magistrát města

Město Karlovy Vary je statutárním městem, (dle §4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích). Nejvyšším orgánem samostatné působnosti je zastupitelstvo města volené na čtyři roky. Výkonným orgánem města v samostatné působnosti je devítičlenná rada města, volená z řad členů zastupitelstva města. V čele magistrátu stojí primátorka, výkonným orgánem státní správy je tajemník.

Magistrát města Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
tel.: ústředna 353 151 111
fax.: 353 151 400
e-mail: posta@mmkv.cz
ID datové schránky - a89bwi8

 

Pracoviště Magistrátu města Karlovy Vary jsou rozdělena do dvou administrativních budov;

První budova se nachází ve správním centru v blízkosti okresního soudu se sídlem

Druhá budova se nachází v Rybářích za Chebským mostem se sídlem

 

 

The person responsible for this page is: Radek Kletečka

Last update: 12.12.2020

Are you missing something on this page? Write us