Primátor

Ing. Petr Kulhánek

Telefon:353 151 319

Fax:353 151 397

E-mail:

Budova:Moskevská 21

Kancelář:506

Pol. strana:KOA

Primátor města

 • zastupuje město navenek,
 • řídí městskou policii,
 • v rozsahu pověření zastupitelstva a rady města sleduje, koordinuje, kontroluje a zabezpečuje úkoly, které vyplývají z jejich usnesení,
 • připravuje a svolává schůze rady města, svolává a zpravidla řídí jednání zastupitelstva města,
 • koordinuje činnost náměstků primátora, tajemníka magistrátu města, velitele městské policie a společně s nimi plní úkoly koordinační a kontrolní povahy při zabezpečování usnesení rady města a zastupitelstva města,
 • řídí činnosti při plnění úkolů obrany státu a v době mimořádných krizových situací (civilní obrana),
 • jménem Města Karlovy Vary jedná v pracovněprávních vztazích zaměstnanců městské policie,
 • organizuje vzájemné zahraniční styky, zajišťuje společenskou, politickou a oficiální reprezentaci města, jednání se zahraničními návštěvami,
 • je přímým nadřízeným tajemníka magistrátu města a velitele městské policie,
 • ze své činnosti je odpovědný zastupitelstvu města.

dále koordinuje a kontroluje činnost na úseku lázeňství, cestovního ruchu a dotační politiky a společností městem zřizovaných:

 • Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s.
 • Karlovarské městské divadlo, o.p.s.
 • INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o. p. s.
 • Lázně Kyselka, o.p.s.
 • Nadace FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY 

Společnosti s podílem města ⇒

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Helena Kyselá
Poslední aktualizace: 04.09.2018

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah