Rada města

Rada města je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti (vykonává i působnost přenesenou) a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. Je devítičlenná a schází se zpravidla dvakrát měsíčně (v úterý) v budově magistrátu města. Její jednání jsou ze zákona o obcích neveřejná.

TERMÍNY JEDNÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2021

12.1., 19.1. | 9.2., 23.2. | 9.3., 23.3. | 6.4., 27.4. | 4.5., 18.5. | 1.6., 8.6., 29.6. | 20.7. | 24.8. | 14.9., 21.9. | 12.10., 19.10. |  16.11., 30.11. |  21.12

 

 

 

Program jednání rady města
Program jednání rady města

The person responsible for this page is: Irena Preislerová

Last update: 16.9.2021

Are you missing something on this page? Write us