Rada města

Rada města je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti (vykonává i působnost přenesenou) a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. Je devítičlenná a schází se zpravidla dvakrát měsíčně (v úterý) v budově magistrátu města. Její jednání jsou ze zákona o obcích neveřejná.

 

TERMÍNY JEDNÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2020

21.1., 28.1. | 18.2. | 3.3., 17.3. | 7.4., 21.4. | 5.5., 19.5. | 9.6., 30.6. | 14.7. | 11.8., 25.8. | 15.9., 29.9. | 13.10., 27.10. | 10.11., 24.11. | 1.12.

 

 

 

The person responsible for this page is: Irena Preislerová

Last update: 8.10.2020

Are you missing something on this page? Write us