Výzva - veřejná zakázka malého rozsahu - Dodávka LED mantinelů v hale míčových sportů KV ARENY

Zveřejnění
Ukončení
Číslo
6392
Stav
Výzva více zájemcům
Odbor
Odbor majetku města
Typ
Služby a dodávky - ostatní

Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem „Dodávka LED mantinelů v hale míčových sportů KV ARENY“ je dodávka LED panelů včetně příslušenství, odpovídajících technickým specifikacím a požadavkům na zapojení v příloze – návrh technických specifikací systému HMS, součástí dodávky je akceptace Servisní smlouvy o provozu, servisu, údržbě a opravách LED mantinelů v Hale míčových sportů KV ARENY