„Stavební úpravy opěrné stěny na pozemku parc. č. 2785; k.ú. Karlovy Vary-Bezručova ulice“

Zveřejnění
Ukončení
Číslo
5963
Stav
zadáno zhotoviteli
Odbor
Odbor majetku města
Typ
Stavební práce - pozemní stavby

Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy opěrné stěny na pozemku parc. č. 2785; k.ú. Karlovy Vary-Bezručova ulice“ je provedení všech prací a dodávek spojených se stavebními úpravami a statickým zabezpečením kamenné opěrné stěny, která je značně porušená, dochází k vypadávání uvolněných kamenů a v určitých partiích hrozí zřícení části opěrné stěny.

Hlavní dokument
vyzva.pdf457.87 KB