Modernizace prostor zázemí školy – šaten žáků, základní škola Karlovy Vary J. A. Komenského, Kollárova 19/553