územní plán

Opakované veřejné projednání návrhu územního plánu města proběhne online

Ve čtvrtek 29. dubna od 15 hodin se uskuteční opakované veřejné projednání Územního plánu Kalovy Vary a vyhodnocení jeho vlivu na udržitelný rozvoj území.

S ohledem na aktuálně platná vládní protiepidemická nařízení se bude opakované veřejné projednání konat distanční formou prostřednictvím bezplatné internetové aplikace Microsoft Teams – odkaz pro link: UPKV

Úřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary na základě vyhodnocení výsledků projednání 26. 2. 2019 zajistil úpravu návrhu Územního plánu Karlovy Vary. Na základě veřejného projednání došlo k podstatné úpravě návrhu a z tohoto důvodu je svoláváno opakované veřejné projednání.

Veřejná vyhláška oznamující veřejné projednání a podrobné pokyny, jak se připojit a aktivně zapojit do diskuse, jsou dostupné zde: https://mmkv.cz/cs/eud/verejna-vyhlaska-oznameni-o-opakovanem-projednani-uzemniho-planu-karlovy-vary