Ilustrační foto - Volby

Možnost přivýdělku: Staňte se členem volební komise nebo náhradníkem

Pro zabezpečení řádného průběhu voleb do krajského zastupitelstva hledá Magistrát města Karlovy Vary zájemce o pozici členů a náhradníků okrskových volebních komisí.

Při zapojení do práce v komisi náleží členům odměna ve výši 2 300 korun, místopředsedům komisí 2 600 korun a 2 700 korun předsedům. Daň z odměny činí 15 %.

 

Zájemci se mohou přihlásit telefonicky na čísle 353 151 223 nebo vyplněním elektronického formuláře na webu magistrátu města - https://mmkv.cz/cs/prihlaska-k-clenstvi-v-okrskove-volebni-komisi.  

Členovi okrskové volební komise musí být v den složení slibu nejméně 18 let, musí být občanem ČR a nesmí být kandidátem ve volbách do Zastupitelstva Karlovarského kraje.

 

Volby se uskuteční v pátek 2. října (od 14 do 22 hodin) a v sobotu dne 3. října (od 8 do 14 hodin). Sčítání hlasů proběhne v sobotu po uzavření volební místnosti.