Město zavírá své knihovny, ruší se další akce i vítání občánků

11.03.2020

Město Karlovy Vary přijalo nová opatření v souvislosti se zákazy a preventivními kroky proti možnému šíření koronaviru. Od čtvrtka 12. března budou až do odvolání uzavřeny všechny pobočky městské knihovny, KV Arena přerušila pravidelná rehabilitační cvičení seniorů s fyzioterapeutem, městská policie pozastavila vzdělávací cyklus Senior akademie. Z preventivních důvodů bylo také zrušeno vítání občánků plánované na konec března. Neuskuteční se řada plánovaných akcí, například KV Arena zrušila veřejná bruslení, na duben naplánovaný koncert Michala Hrůzy se pravděpodobně uskuteční v náhradním termínu na podzim. Městská společnost KV City Centrum nebude až do odvolání pořádat farmářské trhy ani nedělní burzu.

„Některé naše kroky jdou nad rámec opatření vydaných ministerstvem zdravotnictví, ale mají své opodstatnění. Naším záměrem je podpořit prevenci. Například pobočky knihovny zavíráme zejména z důvodu obtížně realizovatelného úklidu a dezinfekce prostor, knih a dalšího materiálu a také s přihlédnutím k tomu, že klientelu tvoří zejména senioři,“ upřesňuje primátorka města Karlovy Vary Andrea Pfeffer Ferklová.

Bazénové centrum KV Areny zůstává v provozu, pouze v některých časech, zejména v době tréninků sportovních klubů, může dočasně dojít k regulaci počtu návštěvníků. Aktuální stav a časy tréninků sportovců najdou zájemci na stránkách centra - http://www.kvarena.cz/bazenove-centrum/.

Prozatím do 16. března zrušilo všechna představení Karlovarské městské divadlo. Další program divadla, Karlovarského symfonického orchestru i dalších městských organizací bude vycházet z vývoje situace a platnosti vydaných opatření.

Magistrát města Karlovy Vary v tuto chvíli zajišťuje veškerou úřední agendu bez omezení. V okamžiku jakýchkoliv změn v souvislosti s vývojem aktuální situace budeme o případných úpravách provozu úřadu informovat.

Aktualizované informace a doporučení související s chodem městských organizací, vydanými opatřeními, rušením akcí apod najdete ve speciální složce dostupné na domovské stránce našeho webu:  https://mmkv.cz/cs/koronavirus.