KORONAVIRUS

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se od 1. 5. 2020 zakazuje všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (ústa, nos) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Výjimku mají mimo jiné děti do 2 let věku, děti od 2 do 7 let v mateřských školách, osoby s poruchou intelektu. Více zde.

Nadále platí omezení volného pohybu. Vláda s účinností od 24. dubna 2020 nařizuje pobývat  na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu 10 osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné čnnosti, a zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metry.

Ministerstvo zdravotnictví společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem práce a sociálních věcí připravilo pozvolný plán návratu do běžného života. Aktualizovaný harmonogram je zveřejněna na webu Vlády ČR.

 


MĚSTSKÁ HROMADNÁ A PŘÍMĚSTSKÁ DOPRAVA

Městská hromadná doprava a příměstská doprava v Karlových Varech je již v běžném provozu. Školní spoje pojedou opět od 25. května (jedná se o školní spoje v jízdních řádech označené poznámkou "c" nebo "š").

Na příměstských linkách je prázdninový provoz (nejedou spoje s negativními značkami 40, 44, 48, jedou spoje s negativní značkou 30, je pozastaven provoz linky do Plzně).Opatření potrvá do odvolání.

Každý den se důkladně dezinfikují všechny vozidla se zvláštním zřetelem na madla, tyče a další úchytová místa. Vzhledem k tomu, že se stále objevují cestující bez ochrany dýchacích cest, spustil dopravní podnik kampaň „Bez roušky nejedeš“.


POMOC LIDEM V KARANTÉNĚ/IZOLACI

Lidé v karanténě nebo izolaci, kteří si nemohou zařídit základní životní potřeby (základní potraviny, hygienu), mohou žádat o pomoc město Karlovy Vary. Služba je zřízena výlučně pro občany Karlových Varů, jimž nemůže zajistit osoba blízká základní potřeby. Službu můžete objednat v pracovní dny od 10.00 do 15.00 hod. na níže uvedeném čísle. Doručení proběhne v nejbližší možný termín a to pouze v pracovní dny. Po obdržení nákupu je nezbytné do 24 hodin uhradit platbu za poskytnutý nákup na níže uvedený bankovní účet. V případě, že nebude platba odeslána není možné již další nákup využít. Služba je poskytována zdarma, hradíte pouze za nákup. Případné zneužití této služby bude pokutováno dle platné legislativy!

✆ 607 038 759

Bankovní účet: 740033-800424389/0800
Variabilní symbol: neuvádějte
Poznámka: do poznámky uveďte Vaše jméno a příjmení


SENIOR KOŠÍK - NÁKUPY PRO SENIORY 70+

Město Karlovy Vary nabízí pomoc lidem ve věku 70 let a více, osobám upoutaným na invalidním vozíku, zrakově a sluchově postiženým spoluobčanům. Službu pro seniory 70+ tzv. ,,Senior košík" můžete objednat v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hod. Doručení proběhne následující pracovní den. Zajistíme seniorům nákup základních potravin, drogerii a vyzvednutí potřebných léků. Služba je poskytována zdarma, klient uhradí pouze za svůj nákup. Služba bude v provozu do 31. května 2020, jakmile bude její provoz ukončen bude možné využívat standardní služby Městského zařízení sociálních služeb, které podobné služby nabízí.

✆ 702 265 117


LÁTKOVÉ ROUŠKY

S distribucí látkových roušek pománá Červený kříž - Oblastní spolek Českého červeného kříže přijímá i vydává látkové roušky ve svém sídle v Kollárově ulici. Více info zde: https://mmkv.cz/cs/aktuality/cerveny-kriz-pomaha-s-distribuci-rousek


POMOC PODNIKATELŮM

Podnikatelé v Karlových Varech mohou využít pomoci města v podobě řady úlev - platí nižší poplatky, nájemné, některé platby mohou odložit. Více v článku v sekci Aktuality (zde: https://mmkv.cz/cs/aktuality/nizsi-poplatky-najemne-dalsi-ulevy-pro-podnikatele)

Aktuální informace o veškerých opatřeních a formách podpory pro podnikatele v souvislosti s epidemií koronaviru naleznete na webu Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje - www.khkkk.cz a  facebooku KHK KK. Můžete se na ni obrátit s jakýmkoliv dotazem. Připravuje také online semináře, jak žádat o jednotlivé formy podpory. Své dotazy a podněty směrujte na níže uvedený kontakt

 ✆ 354 426 140 info@khkkk.cz

Přehledné informace o pomoci podnikatelům (záchranná opatření, náhrady, úvěry, kurzarbeit, zaměstnanci, OSVČ...) poskytují Ministerstvo průmyslu a obchodu, agentura CzechTrade na www.businessinfo.cz/koronavirus, aktuální přehled nabízí také Hospodářská komora ČR www.komora.cz/koronavirus, informace o ochraně zaměstnanosti - programu Antivirus poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí na www.mpsv.cz/antivirus, které poskytuje také odpovědi na často kladené otázky na www.mpsv.cz/informace-ke-koronaviru


OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ

Osoby samostatně výdělečně činné mohou žádat o ošetřovné. Vyřízení žádosti usnadní formulář, který je možné vyplnit on-line. Finanční podpora se bude vyplácet zpětně, tedy za uplynulý kalendářní měsíc. Žádosti se podávají výhradně na Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Aktuální podmínky k ošetřovnému pro zaměstnance jsou dostupné na stránkách České správy sociálního zabezpečení. Formulář žádosti je ke stažení níže.


MAGISTRÁT MĚSTA

Obě budovy Magistrátu města jsou otevřeny. I přesto doporučujeme návštěvu úřadu omezit na minimum, úředníci jsou k dispozici pro konzultace, dotazy apod. telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Pří návštěvě úřadu dodržujte veškerá nařízení vlády a hygienická pravidla, dodržujte odstup 2 metry od další osoby, pokud můžete nevyužívejte výtah.


ŠKOLY A ŠKOLKY

Všechny mateřské, základní, střední, vyšší odborné, vysoké a umělecké školy byly do odvolání uzavřeny.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY umožňují výuku pro žáky 9. tříd za dodržení pravidel ministerstva školství, od 25. května otevírají pro žáky prvního stupně, včetně školních družin. Konkrétní systém organizace výuky pro první stupeň v této fázi stanoví každá škola podle svých možností. Prosíme rodiče o pochopení při postupném otevírání škol.

MATEŘSKÉ ŠKOLY jsou otevřené od 18. května za dodržení pravidel ministerstva školství, rodiče doloží čestné prohlášení, že nikdo z rodiny není v karanténě. 

Dům dětí a mládeže a Základní umělecké školy jsou v provozu, výuka je upravené v souladu s pravidly ministerstva školství. Harmonogram uvolnění škol a školských zařízení v grafickém přehledu.

Podrobné konkrétní informace o provozu otevíraných škol a školských zařízení jsou k dispozici na stránkách každé školy či zařízení. 


OBCHODY V DOBĚ 8.00 - 10.00 HOD. POUZE PRO SENIORY

Vládou je nařízeno v obchodech nad 500 metrů čtverečních umožnit nakupování pouze seniorům ve věku 65 let a více, a jejich nezbytnému doprovodu, držitelům průkazu ZTP/P starším 50 let a jejich nezbytnému doprovodu a to v čase od 8.00 do 10.00 hod. Týká se především maloobchodních prodejen potravin, hygienického zboží, kosmetiky, lékářen a výdejen zdravotnických prostředků. Nařízení popisuje web vlády ČR.


ČESKÁ POŠTA - OMEZENÍ PROVOZU

S účinností od 4. 5. 2020 se provoz většiny pošt vrátil k původní otevírací době včetně sobotního provozu. Nadále mají vybrané pošty omezeny hodiny pro veřejnost max. do 16.00 hod. Konkrétní hodiny pro veřejnost jsou oznámeny vývěskou na jednotlivých poštách, na webových stránkách a v mobilní aplikaci České pošty, s.p. Na všech poštách je do odvolání zrušen nedělní provoz. Více na stránkách České pošty. Od 7.00 / 8.00 hod do 9.00 hod (dle otevírací doby) jsou na poštách obsluhováni pouze klienti nad 65 let nebo držitelé průkazu ZTP - P starších 50 let včetně jejich doprovodu a osoby pracující v pečovatelských službách.

MIMOŘÁDNÁ ZMĚNA PODMÍNEK

S účinností od 18. 5. 2020 do odvolání (a s ohledem na potřebu minimalizace zdravotních rizik pro zaměstnance České pošty, s.p.) vyhlašuje pošta mimořádnou změnu poštovních podmínek platnou pro doručování adresátům na celém území České republiky. Doručovatelé nemusí předat zásilku, která je určena k dodání na adresu, pokud příjemce není dostatečně chráněn rouškou či jinou vhodnou ochrannou pomůckou. Tyto zásilky budou uloženy u příslušné ukládací pošty, pokud uložení vyloučil odesílatel, bude zásilka vrácena odesílateli.


NEMOCNICE KARLOVY VARY

KORONAVIRUS - ODBĚROVÉ MÍSTO
V areálu karlovarské nemocnice je umístěno odběrové místo. Testy na nákazu koronavirem zde provádějí zdravotníci ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem.

Zdravotníci odběrového místa neprovedou test nikomu dalšímu, kdo nebude zanesen do databáze hygieniků. Více zde.

  1. K odběrovému místu Vás nasměřuje Městská policie z Bezručovy ulice (vstup se závorou v zatáčce).
  2. Odběr indikuje praktický lékař nebo hygienická stanice a nahlásí jej na telefonní číslo 602 95 66 81.
  3. Pracovník odběrového místa bude pacienta kontaktovat telefonem a určí čas odběru.
  4. Prosíme pacienty, aby nechodili osobně do nemocnice s žádankou, budou odkázáni na výše uvedený postup a test jim nebude ihned na místě proveden.

 

TESTOVÁNÍ PRO SAMOPLÁTCE

Od úterý 28. dubna 2020 mají obyvatelé kraje možnost využít testování na nákazu COVID-19 v režimu takzvaných samoplátců. Není tak potřeba indikace lékaře či hygienika.Toto testování je za úhradu. Jedná se o metodu PCR, který zjišťuje přítomnost samotného viru, vzorek se odebírá výtěrem z nosohltanu. Testování probíhá v nemocnici v Karlových Varech. Manuál pro zájemce o testování je k dispozici na webu nemocnice.

VSTUP DO NEMOCNICE
V Karlovarské krajské nemocnici je zřízeno jediné vstupní místo pro veřejnost. U hlavního vchodu (pavilon A) je umístěn stan, kde budou všichni příchozí do nemocnice krátce zkontrolováni a bude rozhodnuto o dalším postupu. Prosíme všechny, aby respektovali toto opatření.

ZÁKAZ NÁVŠTĚV
Nadále platí zákaz návštěv, na základě Mimořádného opatření MZČR, výjimku mají jen dětští pacienti, nesvéprávní pacienti a pacienti v hospicech a další v konečném stadiu nevyléčitelného onemocnění. 

PORODY
U porodů je povolena přítomnost třetí osoby za dodržení specifických podmínek stanovených ministerstvem zdravotnictví  

Prováděny jsou neodkladné kontroly, akutní operační výkony a operace onkologických stavů. Postupně je obnovován provoz plánovaných kontrol a plánovaných operačních výkonů. Od 20.4.2020 zůstávají plánované termíny v platnosti, prosíme pacienty, aby měli provedeno vyšetření na koronavirus 48 hodin před nástupem. Pokud jej odmítne zajistit jejich praktický lékař, prosíme, aby kontaktovali příslušnou odbornou ambulanci nemocnice a domluvili se na zajištění. Pacienti, kterým byl termín operace zrušen v minulých týdnech, budou postupně kontaktováni ohledně náhradních termínů.


KORONAVIRUS – CELOSTÁTNÍ LINKA 1212

Všechny dotazy při podezření na onemocnění COVID-19 v Karlovarském kraji přijímá Krajská hygienická stanice v pracovních dnech od 8 do 16 hodin. na telefonním čísle:

602 251 658


DALŠÍ INFORMACE

V souvislosti s nastalou situací a jejím vývojem je důležité zachovat klid a dodržovat pravidla prevence. Nejohroženější skupinou jsou senioři, kteří by měli omezit pohyb v místech s vyšší koncentrací osob. Doporučujeme Informační leták pro seniory, chronicky nemocné a osoby s oslabenou imunitou. Obecné doporučení hygieniků a lékařů najdete v dokumentu pod článkem.  

Pomoc rodinám, které pečují o své postižené děti v době karantény, poskytuje pomoc Denní centrum Žirafa,z.s. Potřebné informace a kontakty jsou ke stažení níže v dokumentech. Najdete je také na webových stránkách centra.

Ministerstvo zdravotnictví - koronavirus

Ministerstvo práce a sociálních věcí ke koronaviru

Krajská hygienická stanice Karlovy Vary - informace ke koronaviru COVID-19

Manželská, rodinná a občanská poradna K. Vary - Res vitae, z.s. - provozuje linku důvěry a poskytuje poradenství v mnoha oblastech

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Jan Kopál
Poslední aktualizace: 21.05.2020

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah