KORONAVIRUS


⚠️ NOUZOVÝ STAV ⚠️

V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda vyhlásila pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav od 00.00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů.

SHROMAŽĎOVÁNÍ

Do konce nouzového stavu je od 14. 10. shromažďování omezeno maximálně na 6 osob. Zákaz se vztahuje i na bohoslužby, slavnosti, taneční, spolkové, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky. Výjimku mají rodinní příslušníci, statutární orgány, jednání státní správ a samospráv, svatby a pohřby. Na veřejných místech platí zákaz pití alkoholu.


KDE MUSÍM NOSIT ROUŠKU

Platí povinnost nosit ochranu dýchacích cest 

 • v prostředcích veřejné dopravy (autobus, vlak), na zastávkách veřejné dopravy (zastávky, nástupiště, čekárny).
 • ve všech vnitřních prostorách budov mimo bydliště (nebo např. hotelový pokoj, ubytovnu), tj. na úřadech, v obchodech, na poště, ve škole atd.
 • od 21. října také venku na všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, pokud není možné dodržet dvoumetrové rozestupy (s výjimkou členů domácnosti)
 • v motorových vozidlech (pokud se nejedná o členy jedné domácnosti)

Povinnost neplatí například pro

 • děti do 2 let věku
 • zaměstnance, kteří vykonávají práci na jednom místě a jsou minimálně 2 metry od jiné osoby
 • sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku

ODBĚROVÉ MÍSTO

V Karlových Varech je odběrové místo typu drive-in zřízeno v dolní části areálu nemocnice. Přijímá pouze po předchozí rezervaci nebo indikaci.

REZERVACE TERMÍNU ODBĚRU Covid-19 PRO INDIKOVANÉ OSOBY (není určeno pro samoplátce!)
Informace pro občany Karlovarského kraje indikované praktickým lékařem nebo Krajskou hygienickou stanicí k provedení testu na Covid-19.

KONTAKT PRO REZERVACI TERMÍNU ODBĚRU:
Tel.: +420 950 380 380

PROVOZNÍ DOBA
Ve všední dny od 8:00 do 15:00 hodin. Provozní doba se může upravovat podle skutečné potřeby.

PRO KOHO JE LINKA URČENA
Tato telefonní linka je určena pouze pro osoby, kterým vystavil žádanku k odběru na provedení testu k prokázání přítomnosti koronaviru praktický lékař nebo pracovník krajské hygienické stanice. Rezervaci termínu odběru může provést i lékař pro své pacienty. Rezervace termínu odběru je možná pouze po vystavení žádanky.

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVU ODBĚROVÉHO MÍSTA
Pro efektivní fungování sítě odběrových míst, ušetření Vašeho času a snížení rizika Vaší nákazy v místech, kde se mohou vyskytovat potenciálně infekční pacienti, dodržujte, prosím, tyto zásady: Termín odběru si VŽDY rezervujte předem na výše uvedeném telefonním čísle. Na tento termín se dostavte s optimálním předstihem. Nečekejte zbytečně dlouho. Pokud Vám termín přestal vyhovovat, požádejte o jeho zrušení nebo změnu na výše uvedeném telefonním čísle! Uvolníte místa dalším zájemců, kteří ho mohou využít. Informujte se o průběhu odběru na konkrétním odběrovém místě. V prostoru odběrového místa dodržujte všechna organizační a protiepidemická opatření. Zejména dbejte dostatečných rozestupů při čekání na odběr. Při čekání na odběr dodržujte pokyny personálu odběrového místa a stanovené pořadí. Mějte připraveny osobní doklady a v případě, že Vám Váš praktický lékař vydal tištěnou žádanku, mějte ji s sebou. Pro imobilní osoby nebo na základě rozhodnutí lékaře, zprostředkuje objednávkové call centrum odběr mobilním týmem.

REZERVACE TERMÍNU PRO SAMOPLÁTCE
Pouze formou r
ezervačního systému na adrese https://kk-odbery.reservio.com/

Odběrové místo:
Karlovarská krajská nemocnice
Bezručova 1190/19
360 01 Karlovy Vary


MAGISTRÁT

V souladu s opatřením vydaným Vládou ČR bude Magistrát města Karlovy Vary od pondělí 12. října 2020 po dobu dvou týdnů otevřen po veřejnost pouze v pondělí a ve středu v době od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin. Smyslem je zachovat chod úřadu pro vyřízení nezbytných záležitostí, které se neobejdou bez osobní návštěvy.

Žádáme všechny klienty, aby pokud možno vyřizovali veškeré své úřední i další záležitosti písemně, elektronickým podáním datovou schránkou nebo emailem a telefonicky. Všechny potřebné kontakty (telefonní čísla i emailové adresy) na pracovníky magistrátu jsou dostupné na našem web webu (kontakty na jednotlivé odbory úřadu, kontakty na jednotlivé pracovníky magistrátu). 

 Klienti, kteří již mají na nadcházející období do 25. října zarezervovaný a potvrzený termín návštěvy, budou na pracovištích magistrátu obslouženi.

 Při návštěvě úřadu je nutné dodržovat rozestupy a používat ochranné prostředky.


ŠKOLY

 • Od středy 14. října přecházejí všechny školy včetně 1. stupně na distanční výuku.
 • Mateřské školy zůstávají v běžném provozu.
 • Určenou základní školou k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí IZS v souladu s Usnesením vlády ČR a Rozhodnutím hejtmana Karlovarského kraje, je pro ORP Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, 360 01. Kontakty, kde je možné získat podrobnější informace či nahlásit své dítě k docházce: 353 226 408 nebo 725 595 503. 

KULTURA

 • Ruší se všechny kulturní události, zavírají se divadla, kina, muzea, galerie a další kulturní objekty.

SPORT

 • Vnitřní sportoviště budou uzavřena.
 • Ruší se veškeré profesionální i amatérské sportovní aktivity.
 • Zavřeny budou všechny bazény, posilovny, fitness centra.

RESTAURACE

 • Do 3. listopadu zůstanou restaurace, bary a kluby zavřené.
 • Do 20 hodin mohou fungovat pouze výdejní okénka.
 • Na veřejných místech bude zakázáno pít alkohol.

OBCHODNÍ CENTRA A OBCHODY

 • Do nákupních center a dalších provozoven je možné vstupovat jen ve skupinkách maximálně dvou lidí.
 • V restauracích obchodních center mohou sedět u jednoho stolku pouze dva lidé.
 • Nikde nebude moci být k dispozici veřejné bezdrátové připojení k internetu.

 


SKATEPARK Karlovy Vary - Bohatice
Je do odvolání zcela uzavřen.

KV ARENA
Provoz bazénového centra uzavřen.

ALŽBĚTINY LÁZNĚ (Lázně V.)
Provoz bazénového centra uzavřen.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Provoz knihoven bez omezení, nutné dodržovat vládní nařízení. Besedy a přednášky byly zrušeny.

VŘÍDELNÍ KOLONÁDA
Prostory kolonády budou od 14. října uzavřeny.

PODZEMÍ VŘÍDLA A KRYPTA KOSTELA SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY
Exkurze jsou zrušeny.

 


NEMOCNICE KARLOVY VARY

V Karlovarské krajské nemocnici platí zákaz návštěv s výjimkou pacientů nezletilých, s omezenou svéprávností, v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění a otců u porodu. I tyto návštěvy musí použít ochranné pomůcky. Pokud má návštěvník příznaky nemoci nebo byl v uplynulých 14 dnech v zahraničí, nelze návštěvu připustit. 


VÝZVA PRO ZDRAVOTNÍKY

Karlovarský kraj připravuje druhé „COVID centrum“. Ke stávajícímu, které funguje v Nemocnici v Mariánských Lázních, přibude další v Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče (REHOS) Nejdek, kde by mělo být připraveno 66 lůžek. Pro kraj je nyní klíčové zajistit další zdravotnický personál, který se bude o nemocné starat. Potřebuje minimálně 10 sester bez specializace a 15 dobrovolníků na další práce související s péčí o pacienty.

Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím emailu zdravotnici@kr-karlovarsky.cz nebo na telefonním čísle 607 047 350 (i o víkendu 17. a 18. října, dále pak v pracovní dny od 7.00 do 18.00 hodin).


CELOSTÁTNÍ BEZPLATNÁ INFORMAČNÍ LINKA KE KORONAVIRU - TEL. 1221

Bezplatná informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR ke koronaviru 1221 je k dispozici v pracovních dnech od 8 do 19 hodin a o víkendu od 9 do 16.30 hodin.

 

DALŠÍ INFORMACE

Ministerstvo zdravotnictví - koronavirus

Vláda České republiky - aktuální přehled opatření

Ministerstvo práce a sociálních věcí ke koronaviru

Krajská hygienická stanice Karlovy Vary - informace ke koronaviru COVID-19

 

 

 

 

 

 

 

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Jan Kopál

Poslední aktualizace: 20.10.2020

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám