Město umožní podnikatelům odložit platby nájemného

08.04.2020

Rada města Karlovy Vary schválila možnost odkladu plateb nájemného za městské prostory k podnikání, za umístění prodejních stánků a reklamních zařízení na pozemcích města.

Nově schválená možnost odkladu nájemného se vztahuje na platby za měsíce březen, duben a květen, přičemž odklad je možný až do 31. 12. 2020. Za pozdní úhradu nebudou uplatňovány žádné sankce (penále, úroky z prodlení, smluvní pokuty apod.). Podnikatelé si mohou o odklad plateb požádat do 1. 6. 2020. Formulář je ke stažení níže.

Rada města také revokovala své únorové rozhodnutí, kterým se u smluv s inflační doložkou zvedala výše nájemného u pozemků a nebytových prostor o roční míru inflace ve výši 2,8 %, což také může částečně zmírnit ekonomické dopady na řadu nájemců.

Již 14 dní mají místní podnikatelé možnost odložit platbu významných místních poplatků - za užívání veřejného prostranství formou restaurační předzahrádky a poplatku z pobytu. Plátci poplatku za povolení k vjezdu do lázeňského území mohou využít prodloužení platnosti již vydaného povolení, případně mohou žádat vrácení přeplatku, pokud by povolení trvale nevyužívali. (Více zde: https://mmkv.cz/cs/aktuality/odklady-ve-splatnosti-mistnich-poplatku)