foto

Koronavirus - mimořádné opatření

Stát kvůli šíření koronaviru zakázal kulturní, sportovní a společenské akce s účastí nad 100 osob, zavírají se školy

Od úterý 10. března od 18 hodin jsou v České republice zakázány divadelní, hudební, filmová představení a další umělecké, sportovní a náboženské akce, trhy, veletrhy a další veřejné i soukromé akce s předpokládanou účastí vyšší než 100 osob. Od 11. 3. je zakázána rovněž osobní přítomnost žáků a studentů na základních, středních a vyšších odborných školách, na učilištích a na vysokých školách. Mimořádná opatření vydalo Ministerstvo zdravotnictví:

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/stat-kvuli-sireni-koronaviru-zakazal-kulturni--sportovni-a-spolecenske-akce-s-ucasti-nad-100-osob--zaviraji-se-skoly-180196/

NÁROK NA OŠETŘOVNÉ

V případě péče o dítě v souvislosti s uzavřením školského zařízení náleží rodiči či jiné oprávněné osobě nárok na ošetřovné. Kdo má na ošetřovné nárok, zjistíte v přiloženém dokumentu. Níže je také ke stažení příslušná žádost.