Jarní úklid usnadní velkoobjemové kontejnery

27.02.2018

Obyvatelé města mohou v dubnu využít bezplatný svoz odpadu větších rozměrů. V průběhu tří sobot, 14., 21., 28. dubna 2018, budou ve městě rozmístěny velkoobjemové kontejnery společnosti AVE CZ, odpadové hospodářství. Přesný harmonogram a seznam stanovišť je ke stažení níže. Bude také zveřejněn v dubnovém vydání Karlovarských radničních listů.

Kontejnery budou k dispozici v době od 8 do 16 hodin. Pokud budou v průběhu dne naplněny, společnost AVE CZ zajistí jejich vyvezení a opětovné přistavení.

Do kontejnerů bude možné odložit komunální odpad, který se kvůli rozměrům nebo hmotnosti nevejde do běžných sběrných nádob, např. starý nábytek, koberce, lino atd. Nesmí se jednat o pneumatiky, vyřazené elektrospotřebiče, barvy, oleje, autobaterie a další nebezpečný odpad.