Harmonogram blokového čištění pro 2. pololetí roku

25.06.2019

Po technické přestávce v době konání Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 2019 bude opět pokračovat blokové čištění města. Harmonogram úklidu pro 2. pololetí roku je ke stažení níže.

Úklid se týká nejen komunikací, ale také chodníků, parkovacích zálivů a ploch, autobusových zastávek, mostů, lávek a dalších zpevněných ploch. Probíhá po blocích za použití mechanizačních prostředků pro metení nebo mytí, případně kombinované technologie. Součástí je i nasazení ručních metařů pro doplňkové činnosti, především k mechanickému odstraňování nánosů a nečistot.

Začátky denních blokových čištění jsou stanoveny na 8. hodinu, noční mytí komunikací budou prováděna od 20 hodin.

Na blížící se úklid budou s týdenním předstihem upozorňovat dopravní značky. Prosíme motoristy o respektování dopravního značení. Umožní tak bezproblémovou očistu komunikací a vyvarují se komplikacím s odtahem vozidla.

Vozidla, bránící provádění blokových čištění, budou odtažena na parkoviště odtahové služby (Západní 63). V případě jejich nevyzvednutí v den odtahu budou tato vozidla převezena zpět do původní lokality následující den. Odtažení, případně vrácení vozidla zpět na místo odtahu, je zpoplatněno (dle Nařízení města č. 1/2017 – kompletní znění zde: https://mmkv.cz/cs/vyhlasky).

Plán blokového čištění města v roce 2019 vypracovala společnost AVE sběrné suroviny, a.s., Mostecká 95, Karlovy Vary, která bude úklid provádět. Změny v rozpisu způsobené vyšší mocí, poruchami techniky apod., jsou vyhrazeny. Místní komunikace procházející opravou nebo rekonstrukcí jsou z plánu úklidu dočasně vyjmuty.