blokové čištění značka

Harmonogram blokového čištění pro 2. pololetí 2024

Po technické přestávce v době filmového festivalu začíná opět blokové čištění města. V jednotlivých lokalitách bude probíhat úklid komunikací, parkovišť, parkovacích zálivů a dalších ploch včetně nočního mytí komunikací v lázeňském území a obchodně správním centru podle předem stanoveného harmonogramu.

Kvůli probíhající rekonstrukci komunikace a rozšiřování parkovacích ploch v ulici Konečná nebude dočasně prováděno blokové čištění v této ulici a také v Severní. Důvodem je omezená kapacita náhradních ploch pro odstavení vozidel obyvatel lokality po dobu provádění úklidových prací.

Harmonogram blokového čištění na období od 15. července do konce října najdete zde: https://mmkv.cz/cs/blokove-cisteni-komunikaci-2024