foto

Blokové čištění od června v běžném režimu

Po přechodném období, kdy bylo blokové čištění města prováděno v upraveném režimu, který reflektoval aktuální situaci, omezení pohybu a další opatření, se od 1. června vrací údržba města do tradiční formy. Postupně tedy budou i čištěna a omývána i parkovací místa, zálivy a další části komunikací. S rozsáhlejším úklidem souvisí také nutnost přeparkovat vozidla z lokalit, kde bude blokové čištění probíhat. Na provádění úklidu a tedy i riziko odtahu vozidel bude s předstihem v jednotlivých lokalitách upozorňovat dopravní značení. Věnujete mu pozornost a předejděte tak možným komplikacím s odtahem.

Vozidla, bránící provádění blokových čištění, budou odtažena na parkoviště odtahové služby  Dopravního podniku Karlovy Vary a.s. na Západní ulici čp. 63. V případě jejich nevyzvednutí v den odtahu budou tato vozidla následující den převezena zpět do původní lokality. Ceny za provádění  odtahů vozidel jsou stanoveny nařízením č. 13/2019, které je zveřejněno v sekci Vyhlášky a nařízení.

Plán blokového čištění města v roce 2020 vypracovala společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Mostecká 95, Karlovy Vary, která úklid provádí.

Změny v rozpisu blokových čištění, způsobené vyšší mocí, poruchami techniky apod., jsou vyhrazeny.