Blokové čištění komunikací

Technický odbor upozorňuje, že i v letošním roce bude od dubna do října na území Statutárního města Karlovy Vary probíhat blokové čištění místních komunikací, parkovišť a dalších zpevněných ploch včetně nočního mytí komunikací v lázeňském území a v obchodně správním centru. Z tohoto důvodu budou na komunikacích umísťovány přenosné dopravní značky omezující zastavení a stání vozidel. Upozorňujeme, že součástí čištěných komunikací jsou i parkovací zálivy a chodníky.  

Začátky denních blokových čištění jsou stanoveny na 8.00 hod, začátky nočního mytí na 20.00 hod.

Vozidla, bránící provádění blokových čištění, budou v souladu s §19b odst.1 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích odtažena na parkoviště odtahové služby  Dopravního podniku Karlovy Vary a.s. na Západní ulici čp. 63. Ceny za odtah vozidel jsou stanoveny nařízením č. 13/2019. Rozpis blokového čištění je rovněž uveřejňován na úřední desce magistrátu města a v Karlovarských radničních listech. Změny v rozpisu blokových čištění způsobené organizačními důvody, vyšší mocí, poruchami techniky apod., jsou vyhrazeny.

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Eva Pavlasová

Poslední aktualizace: 14.6.2023

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám