Podnikání v zemědělství

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - fyzická osoba

Kde to vyřídíte

Magistrát města Karlovy Vary II., odbor obecní živnostenský úřad - registrační oddělení, 3. patro, kancelář č. 324 - 325.

Adresa: U Spořitelny 2, 360 01 Karlovy Vary

Telefon: 353 152 694, 695

Úřední hodiny: 

pondělí 10.00 - 12.00 hod. 13.00 - 16.00 hod.
úterý    
středa 10.00 - 12.00 hod. 13.00 - 16.00 hod.
čtvrtek    
pátek    

 

Co k tomu potřebujete

  • Platný doklad k prokázání totožnosti.
  • Vyplněný formulář „žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele“.

Formuláře

Formulář „žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele“ je  k dispozici:

  • na obecním živnostenském úřadě
  • níže v dokumentech ke stažení

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - právnická osoba

Kde to vyřídíte

Magistrát města Karlovy Vary II., odbor obecní živnostenský úřad - registrační oddělení, 3. patro, kancelář č. 324 - 325.

Adresa: U Spořitelny 2, 360 01 Karlovy Vary

Telefon: 353 152 694, 695

Úřední hodiny: 

pondělí 10.00 - 12.00 hod. 13.00 - 16.00 hod.
úterý    
středa 10.00 - 12.00 hod. 13.00 - 16.00 hod.
čtvrtek    
pátek    

 

Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronická adresa elektronické podatelny: posta@mmkv.cz

Co k tomu potřebujete

  • Platný doklad k prokázání totožnosti osoby oprávněné jednat za právnickou osobu.
  • Vyplněný formulář „ žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele“.

Formuláře

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele je  k dispozici:

  • na obecním živnostenském úřadě
  • níže v dokumentech ke stažení

The person responsible for this page is: Dana Fořtová

Last update: 28.1.2021

Are you missing something on this page? Write us