Zápisy z Kontrolního výboru

Další termín jednání výboru: 12. 11. 2020

Zápisy z Kontrolního výboru Zastupitelstva města Karlovy Vary

The person responsible for this page is: Vojtěch Burda

Last update: 27.11.2020

Are you missing something on this page? Write us