Ověřování matričních dokladů pro cizinu

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, Karlovy Vary
odbor vnitřních věcí, oddělení matriky a evidence obyvatel - pracoviště: MATRIKA

3. patro, kanceláře č. 308

telefonní kontakt:

narození - 353 151 282, 353 151 283, 353 151 234

manželství, partnerství, úmrtí - 353 151 145, 353 151 281

                 

Žádost o ověření matričního dokladu do ciziny a podrobné informace k řešení životní situace jsou k dispozici v níže uvedených záložkách.

 

The person responsible for this page is: Věra Ježková

Last update: 1.9.2021

Are you missing something on this page? Write us