Odpady - odbor technický

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Karlovy Vary - odbor technický, 1 patro, křídlo A , kancelář č. 157.

Adresa: Magistrát města I., Moskevská 21, 360 01, Karlovy Vary

 

Telefon: 353 151 164

Co k tomu potřebujete

  • Vyplněný formulář žádosti
  • Je-li žadatelem právnická osoba a žádost vyřizuje jiná osoba, než která je oprávněná jednat jménem pr. osoby, nutno doložit plnou moc

Formuláře

Jednotlivé tiskopisy pro konkrétní požadovaný úkon je možné získat při osobní návštěvě na MM - kancelář č. 248, nebo níže v dokumentech.

 

Stanoviště - separace odpadu

Stanoviště - separace - použitý olej
Lokality stanovišt - separace - hliníkové plechovky od nápojů

Vyhodnocení POH Karlovy Vary

Vyhodnocení POH Karlovy Vary za rok 2019

The person responsible for this page is: Jitka Hnátíková

Last update: 13.5.2021

Are you missing something on this page? Write us