3D vizualizace centra města Karlovy Vary - zkušební provoz

Jedná se o velmi přesný a podrobný texturovaný model, který umožňuje měření objektů, profily terénu aj., který vznikl z aktuálních šikmých snímků a ortofotomapy (5 cm/pixel). Digitální model terénu je vyhodnocen formou terénních hran a výškových bodů.

K provozu je zatím nutné zdarma nainstalovat  Terra Explorer Pro.

Po instalaci Terra Explorer Pro stačí rozkomprimovat a otevřít níže uvedený odkaz s daty Karlových Varů. V současné době se pracuje na otevírání aplikace přímo v okně prohlížeče, takže se Terrain Explorer nebude muset stahovat a instalovat.

Datový soubor pro Karlovy Vary stáhnete ZDE

 

 

 

Náhled obrazovky TerraExplorer

The person responsible for this page is: Renata Schönigerová

Last update: 24.6.2020

Are you missing something on this page? Write us