Odbor právní

Činnost odboru

Odbor právní zajišťuje zastupování města v řízeních před soudy a dalšími orgány veřejné správy, zabývá se metodickou a legislativní činností při vytváření obecně závazných vyhlášek města.  Odbor právní připravuje podklady pro rozhodování orgánů města,  smluvní dokumentaci a jiné listiny či dokumenty, zaujímá stanoviska a vyjádření k záležitostem právní povahy a týkajících se města.  Odbor právní zajišťuje dodržování ústavnosti a zákonnosti v činnosti města.

Úřední hodiny všech agend

Název Zveřejnění Ukončení
Exekutorský úřad Praha 4 - Usnesení o odročení dražebního jednání - ROYAL GOLF a. s.
Attachments: pdf
Exekutorský úřad Praha 4 - Usnesení - Dražební vyhláška - UNEXIM, s. r. o.
Attachments: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Dvory
Attachments: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Tašovice
Attachments: pdf
Exekutorský úřad Plzeň-město - Usnesení - Dražební vyhláška - Jiří Beneš
Attachments: pdf
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Attachments: pdf pdf pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary
Attachments: pdf
Exekutorský úřad Tábor - Usnesení - Dražební vyhláška - Anatolii Symolkin
Attachments: pdf
Exekutorský úřad Tábor - Usnesení - Dražební vyhláška - Ing. Eduard Bitter
Attachments: pdf
OMEXOM - Oznámení o stavbě
Attachments: pdf
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Stará Role
Attachments: pdf
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary
Attachments: pdf
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary
Attachments: pdf
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Stará Role
Attachments: pdf
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Cihelny
Attachments: pdf
EÚ Praha 4 - Dražební vyhláška - Royal Golf a.s., A. Domrachev, I. Domracheva, L.D.I. Group s.r.o.
Attachments: pdf
Exekutorský úřad Plzeň - město - Usnesení - Dražební vyhláška - Petr Kvasnička
Attachments: pdf pdf
Exekutorský úřad Cheb - Usnesení - Dražební vyhláška - Miroslav Bican
Attachments: pdf
SORETA Group, a. s. - dražební vyhláška - Pavel Kuliš
Attachments: pdf
Exekutorský úřad v Teplicích - Usnesení - Dražební vyhláška - Vjačeslav Annenkov
Attachments: pdf
EÚ Přerov - Dražební vyhláška - Lucie Osmanová
Attachments: pdf
OMEXON - Oznámení vlastníkům a nájemcům pozemků
Attachments: pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Attachments: xlsx
Ministerstvo zemědělství - Praha - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Attachments: pdf pdf pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
Attachments: pdf xlsx
UZSVM-Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (naznámý vlastník)
Attachments: pdf xlsx
UZSVM - Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace
Attachments: pdf xlsx
UZSVM - Nedostatečně označené osoby v KN - aktualizace k 1. 7. 2014
Attachments: pdf docx docx xlsx
Povinně zveřejňované údaje dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
Attachments: pdf
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech
Attachments: pdf

Kontakty

foto

JUDr. Ing. Dana Sárová Ph.D., LL.M.

Telefon
E-mail
d [emailtecka] sarovaatmmkv [emailtecka] cz
Budova
Moskevská 21
Kancelář
125
Činnost
vedoucí odboru
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Mgr. Vojtěch Burda
právník města
v [emailtecka] burdaatmmkv [emailtecka] cz 353151254 Moskevská 21
125
Alena Kusá
referent právního odboru, ekonom odboru
a [emailtecka] kusaatmmkv [emailtecka] cz 353151430 Moskevská 21
123
JUDr. Miloš Průcha
právník města
m [emailtecka] pruchaatmmkv [emailtecka] cz 353151149 Moskevská 21
132
Mgr. Ludmila Vysloužilová
právník města
l [emailtecka] vyslouzilovaatmmkv [emailtecka] cz 353151299 Moskevská 21
130

The person responsible for this page is: Alena Kusá

Last update: 28.2.2019

Are you missing something on this page? Write us