Odbor právní

Činnost odboru

Odbor právní zajišťuje zastupování města v řízeních před soudy a dalšími orgány veřejné správy, zabývá se metodickou a legislativní činností při vytváření obecně závazných vyhlášek města.  Odbor právní připravuje podklady pro rozhodování orgánů města,  smluvní dokumentaci a jiné listiny či dokumenty, zaujímá stanoviska a vyjádření k záležitostem právní povahy a týkajících se města.  Odbor právní zajišťuje dodržování ústavnosti a zákonnosti v činnosti města.

Úřední hodiny všech agend

Název Zveřejnění Ukončení
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary
Attachments: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary
Attachments: pdf
Obec Mírová - zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Attachments: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Doubí
Attachments: pdf
Obec Hory - zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Attachments: pdf
Exekutorský úřad Strakonice - Dražební vyhláška - Hana Wogeová
Attachments: pdf
Exekutorský úřad Brno-venkov - Usnesení - Petr Gloček
Attachments: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Drahovice
Attachments: pdf
Finanční úřad pro Karlovarský kraj - Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022
Attachments: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary
Attachments: pdf
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. j. MZE-49892/2021-16212
Attachments: pdf pdf pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Drahovice
Attachments: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Sedlec
Attachments: pdf
Exekutorský úřad Sokolov - Usnesení - Dražební vyhláška - Eduard Uvarov
Attachments: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary
Attachments: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary
Attachments: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Sedlec
Attachments: pdf
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí
Attachments: pdf
Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-115/MIN/KAN, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 6.9.2021
Attachments: pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
Attachments: xlsx
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Doubí
Attachments: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Drahovice
Attachments: pdf
GAVLAS, spol. s. r. o. - Dražební vyhláška
Attachments: pdf
Exekutorský úřad Klatovy - Dražební jednání nemovitých věcí nařízené na den 6.10.2021 se nekoná - Hildegard Markertová
Attachments: pdf
Krajský úřad Karlovarského kraje - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci I/20 u obce Toužim v okrese Karlovy Vary
Attachments: pdf pdf
Informace o počtu a sídle volebních okrsků ve statutárním městě Karlovy Vary pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Attachments: pdf
Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška - elektronická dražba - ALLEZI group s.r.o.
Attachments: pdf
Státní pozemkový úřad, pracoviště Karlovy Vary - nabídka pozemků k pronájmu - nabídka srpen 2021
Attachments: pdf
Exekutorský úřad Klatovy - usnesení - dražební vyhláška - Hildegard Markertová
Attachments: pdf pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/6 - oprava mostu u obce Andělská Hora
Attachments: pdf pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Město Karlovy Vary - Aktualizace seznamu nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
Attachments: xls
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Attachments: pdf pdf pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Attachments: xlsx
Ministerstvo zemědělství - Praha - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Attachments: pdf pdf pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
Attachments: pdf xlsx
UZSVM-Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (naznámý vlastník)
Attachments: pdf xlsx
UZSVM - Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace
Attachments: pdf xlsx
UZSVM - Nedostatečně označené osoby v KN - aktualizace k 1. 7. 2014
Attachments: pdf docx docx xlsx
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech
Attachments: pdf

Kontakty

foto

JUDr. Ing. Dana Sárová Ph.D., LL.M.

Telefon
E-mail
d [emailtecka] sarovaatmmkv [emailtecka] cz
Budova
Moskevská 21
Kancelář
125
Činnost
vedoucí odboru
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Mgr. Vojtěch Burda
právník města
v [emailtecka] burdaatmmkv [emailtecka] cz 353151254 Moskevská 21
125
Mgr. Ludmila Kučerová
právník města
l [emailtecka] vyslouzilovaatmmkv [emailtecka] cz 353151299 Moskevská 21
130
Alena Kusá
referent právního odboru, ekonom odboru
a [emailtecka] kusaatmmkv [emailtecka] cz 353151430 Moskevská 21
123
JUDr. Miloš Průcha
právník města
m [emailtecka] pruchaatmmkv [emailtecka] cz 353151149 Moskevská 21
132

The person responsible for this page is: Alena Kusá

Last update: 28.2.2019

Are you missing something on this page? Write us