Odbor právní

Činnost odboru

Odbor právní zajišťuje zastupování města v řízeních před soudy a dalšími orgány veřejné správy, zabývá se metodickou a legislativní činností při vytváření obecně závazných vyhlášek města.  Odbor právní připravuje podklady pro rozhodování orgánů města,  smluvní dokumentaci a jiné listiny či dokumenty, zaujímá stanoviska a vyjádření k záležitostem právní povahy a týkajících se města.  Odbor právní zajišťuje dodržování ústavnosti a zákonnosti v činnosti města.

Úřední hodiny všech agend

Název Zveřejnění Ukončení
Exekutorský úřad Karlovy Vary - Usnesení o nařízení dražebního jednání - Dražební vyhláška - Jiřina Ouřadová
Attachments: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Dalovice
Attachments: pdf
Nové volby do Zastupitelstva obce Hory - potřebný počet podpisů na petici pro nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů
Attachments: pdf
Nové volby do Zastupitelstva obce Mírová - místo pro podání kandidátní listiny (registrační úřad)
Attachments: pdf
Nové volby do Zastupitelstva obce Mírová - potřebný počet podpisů na petici pro nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů
Attachments: pdf
Nové volby do Zastupitelstva obce Hory - místo pro podání kandidátní listiny (registrační úřad)
Attachments: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary
Attachments: pdf
Krajský úřad Karlovarského kraje - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Attachments: pdf pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Drahovice
Attachments: pdf
Ministerstvo životního prostředí - Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a výzva k uplatnění připomínek
Attachments: pdf pdf pdf
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek - povodí Labe, Odry, Dunaje
Attachments: pdf pdf pdf pdf pdf
Exekutorský úřad Kroměříž - Usnesení - Ali Akbar Raza Mohamad
Attachments: pdf
Exekutorský úřad Praha 1 - Usnesení - PARI SA CZ s. r. o.
Attachments: pdf
Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu
Attachments: pdf
Dražební vyhláška Exekutorského úřadu Praha 1 čj. 099 EX 3312/18-321 - pov. PARI SA CZ s.r.o. Karlovy Vary
Attachments: pdf
Hotel HUMBOLDT s.r.o. Karlovy Vary - oznámení o ukončení činnosti: fyzioterapeut
Attachments: pdf
Dražební vyhláška Exekutorského úřadu Praha 1 čj. 099 EX 3312/18-320 - pov. PARI SA CZ s.r.o. Karlovy Vary
Attachments: pdf
Exekutorský úřad Přerov - Usnesení o odročení dražby - Patrik Kubálek
Attachments: pdf
Pozůstalost po Elemíru Radičovi, nar. 2.2.1946, se zanechaným pořízením pro případ smrti
Attachments: pdf pdf
OMEXOM - Oznámení - K. Vary, Počerny, směr-mlýn,kNN
Attachments: pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Město Karlovy Vary - Aktualizace seznamu nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
Attachments: xls
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Attachments: pdf pdf pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Attachments: xlsx
Ministerstvo zemědělství - Praha - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Attachments: pdf pdf pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
Attachments: pdf xlsx
UZSVM-Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (naznámý vlastník)
Attachments: pdf xlsx
UZSVM - Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace
Attachments: pdf xlsx
UZSVM - Nedostatečně označené osoby v KN - aktualizace k 1. 7. 2014
Attachments: pdf docx docx xlsx
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech
Attachments: pdf

Kontakty

foto

JUDr. Ing. Dana Sárová Ph.D., LL.M.

Telefon
E-mail
d [emailtecka] sarovaatmmkv [emailtecka] cz
Budova
Moskevská 21
Kancelář
125
Činnost
vedoucí odboru
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Mgr. Vojtěch Burda
právník města
v [emailtecka] burdaatmmkv [emailtecka] cz 353151254 Moskevská 21
125
Alena Kusá
referent právního odboru, ekonom odboru
a [emailtecka] kusaatmmkv [emailtecka] cz 353151430 Moskevská 21
123
JUDr. Miloš Průcha
právník města
m [emailtecka] pruchaatmmkv [emailtecka] cz 353151149 Moskevská 21
132
Mgr. Ludmila Vysloužilová
právník města
l [emailtecka] vyslouzilovaatmmkv [emailtecka] cz 353151299 Moskevská 21
130

The person responsible for this page is: Alena Kusá

Last update: 28.2.2019

Are you missing something on this page? Write us