Odbor právní

Činnost odboru

Odbor právní zajišťuje zastupování města v řízeních před soudy a dalšími orgány veřejné správy, zabývá se metodickou a legislativní činností při vytváření obecně závazných vyhlášek města.  Odbor právní připravuje podklady pro rozhodování orgánů města,  smluvní dokumentaci a jiné listiny či dokumenty, zaujímá stanoviska a vyjádření k záležitostem právní povahy a týkajících se města.  Odbor právní zajišťuje dodržování ústavnosti a zákonnosti v činnosti města.

Úřední hodiny všech agend

Název Zveřejnění Ukončení
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Tašovice
Attachments: pdf
Exekutorský úřad Plzeň-město - Usnesení - Dražební vyhláška - Nikola Holúsková
Attachments: pdf
Exekutorský úřad Plzeň-město - Usnesení - Dražební vyhláška - René Holúsek
Attachments: pdf
OMEXOM - Oznámení - K. Vary, Počerny, směr-mlýn,kNN
Attachments: pdf
Exekutorský úřad Havlíčkův Brod - Dražební vyhláška - Karel Bejvl
Attachments: pdf
Exekutorský úřad Plzeň-město - Usnesení - Daniela Černá
Attachments: pdf
Finanční úřad pro Karlovarský kraj - Rozhodnutí o zrušení konání dražby č. 200285
Attachments: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Hůrky
Attachments: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Olšová Vrata
Attachments: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Cihelny
Attachments: pdf
Stanovení úředních hodin Magistrátu města Karlovy Vary v období od 12. do 25. října 2020
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška Celního úřadu pro Karlovarský kraj čj. 90732-2/2020-540000-42 - Aleksandr Voynov
Attachments: pdf
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary, Rybáře 27.10.2020
Attachments: pdf
Dražební vyhláška Exekutorského úřadu Kladno čj. 150 EXD 4/20-8 - dlužník: TRIPLEX INVEST s.r.o., K. Vary
Attachments: pdf
ČEZ - Plánované přerušení dodávky elektřiny - Rybáře 26.10.2020
Attachments: pdf
Dražební vyhláška Exekutorského úřadu Šumperk čj. 139EX 07173/17-106 - pov. Radomil Létal
Attachments: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Bohatice
Attachments: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary
Attachments: pdf
Oznámení o ukončení činnosti - MUDr. Lebedová Božena
Attachments: pdf
BFT Management, a. s. - Dražební vyhláška - Karel Sysel
Attachments: pdf
Exekutorský úřad Cheb - Usnesení - Dražební vyhláška - Alex Aran
Attachments: pdf
Exekutorský úřad Praha 3 - Usnesení - Dražební vyhláška - Robert Smejkal
Attachments: pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Město Karlovy Vary - Aktualizace seznamu nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
Attachments: xls
Finanční úřad pro Karlovarský kraj - Dražební vyhláška - Bytové domy s apartmány
Attachments: pdf
OMEXOM GA Energo s. r. o. - Oznámení - Osazení pojistkových skříní a uložení kabelů NN
Attachments: pdf
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Attachments: pdf pdf pdf
OMEXOM - Oznámení o stavbě
Attachments: pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Attachments: xlsx
Ministerstvo zemědělství - Praha - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Attachments: pdf pdf pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
Attachments: pdf xlsx
UZSVM-Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (naznámý vlastník)
Attachments: pdf xlsx
UZSVM - Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace
Attachments: pdf xlsx
UZSVM - Nedostatečně označené osoby v KN - aktualizace k 1. 7. 2014
Attachments: pdf docx docx xlsx
Povinně zveřejňované údaje dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
Attachments: pdf
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech
Attachments: pdf

Kontakty

foto

JUDr. Ing. Dana Sárová Ph.D., LL.M.

Telefon
E-mail
d [emailtecka] sarovaatmmkv [emailtecka] cz
Budova
Moskevská 21
Kancelář
125
Činnost
vedoucí odboru
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Mgr. Vojtěch Burda
právník města
v [emailtecka] burdaatmmkv [emailtecka] cz 353151254 Moskevská 21
125
Alena Kusá
referent právního odboru, ekonom odboru
a [emailtecka] kusaatmmkv [emailtecka] cz 353151430 Moskevská 21
123
JUDr. Miloš Průcha
právník města
m [emailtecka] pruchaatmmkv [emailtecka] cz 353151149 Moskevská 21
132
Mgr. Ludmila Vysloužilová
právník města
l [emailtecka] vyslouzilovaatmmkv [emailtecka] cz 353151299 Moskevská 21
130

The person responsible for this page is: Alena Kusá

Last update: 28.2.2019

Are you missing something on this page? Write us