Odbor právní

Činnost odboru

Odbor právní zajišťuje zastupování města v řízeních před soudy a dalšími orgány veřejné správy, zabývá se metodickou a legislativní činností při vytváření obecně závazných vyhlášek města.  Odbor právní připravuje podklady pro rozhodování orgánů města,  smluvní dokumentaci a jiné listiny či dokumenty, zaujímá stanoviska a vyjádření k záležitostem právní povahy a týkajících se města.  Odbor právní zajišťuje dodržování ústavnosti a zákonnosti v činnosti města.

Úřední hodiny všech agend

Název Zveřejnění Ukončení
Exekutorský úřad Plzeň-město - Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu - Roman Vavroch
Attachments: pdf
Zveřejnění záměru uzavření Dodatku č. 5 k Nájemní smlouvě č. KVLIB5 - pronájem části budovy Základní školy jazyků Karlovy Vary
Attachments: pdf
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - K. Vary 1.2.2021
Attachments: pdf
Zrušení usnesení - dražební vyhláška - pov. Irena Koptová
Attachments: pdf
Nařízení Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje č. 6/2020 - vyčlenění objektů v souvislosti s nákazou COVID-19
Attachments: pdf
Dražební vyhláška Exekutorského úřadu Plzeň-město - pov. Daniel Štěpán a Martin Donoval
Attachments: pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Aukční vyhláška - Čankov
Attachments: pdf
Exekutorský úřad Přerov - Usnesení - Dražební vyhláška - Marcela Dafné Blueberry
Attachments: pdf
Oznámení o ukončení provozování lázeňské léčebně rehabilitační péče v Lázeňském domu Mánes v Karlových Varech a to ke dni 1.1.2021
Attachments: pdf
Dražební vyhláška soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D., Praha 6 - pov. Irena Koptová
Attachments: pdf
Exekutorský úřad Šumperk - odročení dražby - pov. Marek Šplíchal
Attachments: pdf
Exekutorský úřad Plzeň-město - odročení dražby - pov. Daniela Černá
Attachments: pdf
Exekutorský úřad Šumperk - odročení dražby - pov. Lucie Skřivánková
Attachments: pdf
Informace o zpřísnění požadavků na likvidaci odpadních vod prostřednictvím odpadních jímek (žump), resp. o zpřísnění kontrol technického stavu žump od roku 2021
Attachments: pdf
Přeložka stávající přípojkové skříně do nového pilíře - K. Vary, Sadová 844, kNN - listopad 2020 až únor 2021
Attachments: pdf
Dražební vyhláška Exekutorského úřadu Praha-východ - pov. Karel Kunt, Anna Kuntová
Attachments: pdf
OMEXOM - Oznámení - K. Vary, Počerny, směr-mlýn,kNN
Attachments: pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Město Karlovy Vary - Aktualizace seznamu nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
Attachments: xls
OMEXOM GA Energo s. r. o. - Oznámení - Osazení pojistkových skříní a uložení kabelů NN
Attachments: pdf
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Attachments: pdf pdf pdf
OMEXOM - Oznámení o stavbě
Attachments: pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Attachments: xlsx
Ministerstvo zemědělství - Praha - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Attachments: pdf pdf pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
Attachments: pdf xlsx
UZSVM-Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (naznámý vlastník)
Attachments: pdf xlsx
UZSVM - Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace
Attachments: pdf xlsx
UZSVM - Nedostatečně označené osoby v KN - aktualizace k 1. 7. 2014
Attachments: pdf docx docx xlsx
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech
Attachments: pdf

Kontakty

foto

JUDr. Ing. Dana Sárová Ph.D., LL.M.

Telefon
E-mail
d [emailtecka] sarovaatmmkv [emailtecka] cz
Budova
Moskevská 21
Kancelář
125
Činnost
vedoucí odboru
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Mgr. Vojtěch Burda
právník města
v [emailtecka] burdaatmmkv [emailtecka] cz 353151254 Moskevská 21
125
Alena Kusá
referent právního odboru, ekonom odboru
a [emailtecka] kusaatmmkv [emailtecka] cz 353151430 Moskevská 21
123
JUDr. Miloš Průcha
právník města
m [emailtecka] pruchaatmmkv [emailtecka] cz 353151149 Moskevská 21
132
Mgr. Ludmila Vysloužilová
právník města
l [emailtecka] vyslouzilovaatmmkv [emailtecka] cz 353151299 Moskevská 21
130

The person responsible for this page is: Alena Kusá

Last update: 28.2.2019

Are you missing something on this page? Write us