Odbor právní

Činnost odboru

Odbor právní zajišťuje zastupování města v řízeních před soudy a dalšími orgány veřejné správy, zabývá se metodickou a legislativní činností při vytváření obecně závazných vyhlášek města.  Odbor právní připravuje podklady pro rozhodování orgánů města,  smluvní dokumentaci a jiné listiny či dokumenty, zaujímá stanoviska a vyjádření k záležitostem právní povahy a týkajících se města.  Odbor právní zajišťuje dodržování ústavnosti a zákonnosti v činnosti města.

Úřední hodiny všech agend

Název Zveřejnění Ukončení
Krajský úřad Karlovarského kraje - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Attachments: pdf
Usnesení - Dražební vyhláška o provedení nového kola elektronické dražby nemovitostí
Attachments: pdf
Dražební vyhláška - zpeněžení majetku po zemřelém - Alexandr Vecka
Attachments: pdf
Přerušení dodávky elektrické energie - 22.4.2021 - Karlovy Vary,Dvory, Chebská
Attachments: pdf
Přerušení dodávky elektrické energie - 20.4.2021 - Karlovy Vary
Attachments: pdf
Elektronická dražební vyhláška - Štefan Ďurica
Attachments: pdf
Přerušení dodávky elektrické energie - 20.4.2021 - Karlovy Vary, Stará Role
Attachments: pdf
Přerušení dodávky elektrické energie - 21.4.2021 - Karlovy Vary, Drahovice, Mattoniho nábřeží, Sportovní, Stará Kysibelská
Attachments: pdf
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 19.4.2021 - K. Vary, k.ú. Počerny
Attachments: pdf
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 20.4.2021 - K. Vary, I. P. Pavlova
Attachments: pdf
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 19.4.2021 - K. Vary, k.ú. Počerny
Attachments: pdf
Výzva pro Janu Hlavatou - pozůstalost po Zdeňku Hlavatém
Attachments: pdf
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) - Jan Flídr
Attachments: pdf
Usnesení čj. 203 Ex 18596/19-31- dražební vyhlášku o oznámení dražebního roku - Patrik Kubálek
Attachments: pdf
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) - Stingl Hans Jürgen
Attachments: pdf
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Dvory - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Attachments: pdf
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Rybáře - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Attachments: pdf
Pozůstalost po Elemíru Radičovi, nar. 2.2.1946, se zanechaným pořízením pro případ smrti
Attachments: pdf pdf
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Doubí - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Attachments: pdf
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Počerny - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Attachments: pdf
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Tašovice - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Attachments: pdf
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Cihelny - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Attachments: pdf
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Hůrky - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Attachments: pdf
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Sedlec - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Attachments: pdf
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Drahovice - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Attachments: pdf
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Rosnice - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Attachments: pdf
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Karlovy Vary, část obce Karlovy Vary - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Attachments: pdf
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Čankov - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Attachments: pdf
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Olšová Vrata - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Attachments: pdf
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Stará Role - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Attachments: pdf
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - Bohatice - seznam sčítacích komisařů a seznam objektů ve sčítacím obvodu
Attachments: pdf
Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 9.2.2021 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
Attachments: pdf
OMEXOM - Oznámení - K. Vary, Počerny, směr-mlýn,kNN
Attachments: pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Město Karlovy Vary - Aktualizace seznamu nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
Attachments: xls
OMEXOM GA Energo s. r. o. - Oznámení - Osazení pojistkových skříní a uložení kabelů NN
Attachments: pdf
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Attachments: pdf pdf pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Attachments: xlsx
Ministerstvo zemědělství - Praha - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Attachments: pdf pdf pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
Attachments: pdf xlsx
UZSVM-Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (naznámý vlastník)
Attachments: pdf xlsx
UZSVM - Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace
Attachments: pdf xlsx
UZSVM - Nedostatečně označené osoby v KN - aktualizace k 1. 7. 2014
Attachments: pdf docx docx xlsx
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech
Attachments: pdf

Kontakty

foto

JUDr. Ing. Dana Sárová Ph.D., LL.M.

Telefon
E-mail
d [emailtecka] sarovaatmmkv [emailtecka] cz
Budova
Moskevská 21
Kancelář
125
Činnost
vedoucí odboru
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Mgr. Vojtěch Burda
právník města
v [emailtecka] burdaatmmkv [emailtecka] cz 353151254 Moskevská 21
125
Alena Kusá
referent právního odboru, ekonom odboru
a [emailtecka] kusaatmmkv [emailtecka] cz 353151430 Moskevská 21
123
JUDr. Miloš Průcha
právník města
m [emailtecka] pruchaatmmkv [emailtecka] cz 353151149 Moskevská 21
132
Mgr. Ludmila Vysloužilová
právník města
l [emailtecka] vyslouzilovaatmmkv [emailtecka] cz 353151299 Moskevská 21
130

The person responsible for this page is: Alena Kusá

Last update: 28.2.2019

Are you missing something on this page? Write us